Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1987

1987. január 26., Főiskolai tanács rendes ülése - 1. A nappali tagozatos hallgatók részére juttatható állami támogatások szabályzata. Előterjeszti: Dr. Szekeres Tamás főigazgatóhelyettes - 2. A főiskola településfejlesztési terve Előterjeszti: Dr. Horváth András főigazgatóhelyettes. - 3. Az állami megbízásos pályázatok és az ágazati célprogramokba történt bekapcsolódás áttekintése. Előterjeszti: Dr. Horváth András főigazgatóhelyettes - 4. Egyebek

Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 03-33/1987. i/ö- '|3_1oA- ■. cl t«Ao t^dca’ TűüJjá^o tausch.' (<^Sh ■ í, 2/8. Jegyzőkönyv Készült a Faiskolai Tanács 1087. január 26-i ülésén. A Főigazgató a Főiskolai Tanács elé a meghívóban szereplő napi­i rendet terjesztette, amely azt egyhangúlag elfogadta. '15. Határozat, Napirend I. A nappali tagozatos hallgatók részére juttatható álla­mi támogatások szabályzata Előterjeszti: Dr. Szekeres Tamás főigazgatóhelyettes II. A főiskola településfejlesztési terve Előterjeszti: Dr. Horváth András főigazgatóhelyettes III. Az állami megbízásos pályázatok és az ágazati célprog­ramokba történt bekapcsolódás áttekintése ■ ■ Előterjeszti: Dr. Horváth András főigazgatóhelyettes IV. Egyebek I. A nappali tagozatos hallgatók részére juttatható állami támogatások szabályzata Előterjeszti: Dr. Szekeres Tamás főigazgatóhelyettes A Főiskolai Tanács a szabályzattervezetre alapos vita után az alábbi határozatot hozta. 16. Határozat. a/ A szabályzattervezet egészüljön ki azzal, hogy az a hallgató, akinek tanulmányi átlageredménye legalább 3*00 és közép, vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendel­kezik, a nyelvvizsga megszerzését követő félévtől kezdődően a középfokú nyelvvizsga után 500,-Ft, a felsőfokú nyelvvizsga után pedig 700,-Ft nyelvpót­lékban részesüljön havonta. rr

Next

/
Thumbnails
Contents