Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1986

1986. január 13., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. A jutalmazási és bérgazdálkodási rendszer módosítása - 2. A Továbbképzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról - 3. Az óraadói dijak és a megbízási dijak felosztásáról. - 4. Egyebek

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA 03-29/1986. 1 CÍCOCUo TÜ^p MfG U-H ■ , f ht'UM— Jegyzőkönyv készült a Főigazgatói Tanács 1986. január 13-i ülésén. ' i A jutalmazási és bérgazdálkodási rendszerünk módosításával kapcsolatosan a főigazgató tájékoztatta a tanács tagjait a tervezet kialakításának folyamatáról, vázolta azokat az elveket, amelyeket szem előtt tartunk a javaslat kidolgozá­sakor. A szervezeti egységvezetők beszámoltak azokról a ta­pasztalatokról, amelyeket a szakszervezeti tisztségviselők­kel történt tájékoztató megbeszélésen eeereztek. A főigazgató tájékoztatta a tanácsot, hogy az elhangzott észrevételek figyelembevételével fogja a Szakszervezeti Bizottság elé terjeszteni a javaslatot véleményezésre. A hivatalvezető tájékoztatta a Főigazgatói Tanácsot azokról a változtatásokról, amelyekkel a Továbbképzési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a főiskola állami veze­tése a Szakszervezeti Bizottság elé terjeszti. A Főigazgatói Tanács a kiadott Írásos előterjesztés alapján az óraadói dijak és a megbízási dijak felosztását a Főisko­lai Tanács 1986. február 10-i ülése elé utalta azzal, hogy az előterjesztésben szereplő keretek 80/-áig vállalhatnak kötelezettséget a szervezeti egységvezetők. A Főigazgatói Tanács egyetértett azzal, hogy hat szakon indítsuk be a szaküzemmérnökképzést. Ezek az alábbiak:- Távközlő hálózattechnikai,- Vasúti futástechnikai,- Vasúti üzemviteli,- Szállítmányozói,- Gépjárműdiagnosztikai,- Utüzemeltetési-és fenntartási. A főigazgató az alábbi kérdésekről folytatott megbeszélést a Főigazgatói Tanács tagjaival:- a főiskolai munkafegyelemről;- arról a tervezett intézkedésről, amellyel az elmaradt mi­nősítéseket fel kívánjuk számolni;

Next

/
Thumbnails
Contents