Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1985

1985. február 4., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Beszámoló a Belső. Ellenőrzési Csoport tevékenységéről. Előterjeszti: Tamás Györgyné - 2. Javaslat az alaptevékenység körébe tartozó kutatási-fejlesztési tevékenységek szabályzatának módosítására. Előterjeszti: Dr. Koren Csaba - 3. Tájékoztató a KTMF Törzsgárda szabályzatának módosításáról. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly. - 4. Vélemény kérése a KTMF Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának módosításához. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly - 5. Egyebek

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA / 03-95/1985.- *• Je.gyz "könyv Készült a Főigazgatói Tanács 1985« február A-i ülésén A főigazgató köszöntötte a főiskolai Pártbizottság újonnan megválasztott titkárát Szily István elvtársat és jó munkát kivánt neki. 1/ Beszámoló a 3elsö Ellenőrzési Csoport tevékenységéről Előterjeszti: Tamás Györgyné A Főigazgatói Tanács a beszámolót elfogadta, megállapítot­ta, hogy a Belső Ellenőrzési Csoport .1 főiskolán rendkivül hasznos munkát végez, tevékenységüket kultúráltai látják el. A Főigazgatói Hivatal vezetője levélben kérje a szervezeti egységek vezetőit, hogy a. belső ellenőrzés vizsgálati jegy­zőkönyvében nO'-áll -.itott f 1 ős .az .mélyek felelősségre vonásáról küldjenek vissz jelzést z ellenőrzési csoportnak. / Javaslat az -alaptevékenység: körébe tartozó 'kutatási-fej­lesztési tevékenységek szabályzatának médositásár-a Előterjeszti: Dr. Koren Csaba A Főigazgatói Tanács szükségesnek tartja, hogy a szabályzat­ban szereplő elbírálási határidő egy, másfél hónapnál ne legyen hosszabb. 3/ Tájékoztató a KTMF Törzse: érd-a Sz abál3Tzatának módosít fsáról Előterjeszti: Dr. Horváth Károly A Főigazgatói Tanács a tájékoztatást tudomásul vette.

Next

/
Thumbnails
Contents