Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1984

1984. március 5., Főiskolai tanács rendes ülése - 1. Főiskolai tanári, docensi pályázatok Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 2. Javaslat címzetes főiskolai tanári, docensi cím adományozására Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 3. Vezetői megbízások. Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 4. A főiskola uj tantervei. Előterjeszti: Dr. Szekeres Tamás - 5. Javaslat, az 1984. évi gazdálkodási keretek felosztására. Előterjeszti: Dr. Kecskés Imre - 6. Tájékoztató a vasútüzemi laboratórium helyzetéről és további feladatairól. Előterjeszti: Dr. Stadler Tamás - Dr. Kisbakonyi József - 7. Beszámoló a főiskola 1983. évi nemzetközi kapcsolatairól. Előterjeszti: Dr. Koren Csaba - 8. A KTMF újítási és találmányi szabályzata. Előterjeszti: Dr. Horváth Károly - 9. Egyebek

‘1 KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA 03-42/1984. c-x'Uj=> Oí -tx>i/3Ux>lc.A. T~culJ^ • |4 fin fl( (fc. VjtV^_n-vJ * Jegyzőkönyv Készült a Főiskolai Tanacs 1984. március 5-i ülésén. A főigazgató átadta a három évre szóló megbizó levelet szoknak az oktatóknak, akik az intézetüket képviselik a Főiskolai Tanácsban. Egyúttal köszönetét mondott Kiss László főiskolai adjunktusnak a Főiskolai Tanácsban ki­fejtett tevékenységéért. 13. Határozat. Napirend I. Főiskolai tanári, docensi pályázatok Előterjeszti: Dr. Kiscelli László II. Javaslat cimzetes főiskolai tanári, docensi cím adományo zás ára Előterjeszti: Dr. Kiscelli László III. Vezetői megbizások • Előterjeszti: Dr. Kiscelli László IV. A főiskola uj tantervei Előterjeszti: Dr. Szekeres Tamás V. Javaslat az 1984. évi gazdálkodási keretek felosz­tására Előterjeszti: Dr. Kecskés Imre VI. Tájékoztató a vasútüzemi laboratórium helyzetéről és további feladatairól * Előterjeszti: Dr. Stadler Tamás Dr. Kisbakonyi József VII. Leszámoló a főiskola 1983» évi nemzetközi kapcsolatairól. Előterjeszti: Dr. Koren Csaba VIII. A KTMF ujitási és találmányi szabályzata • Előterjeszti: Dr. Horváth Károly IX.Egyebek

Next

/
Thumbnails
Contents