Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1983

1983. február 7., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Tájékoztató a főiskolai vezetői értekezletről Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 2. A vezetői továbbképzőn elhatározott információcserét javító, továbbá az oktató-nevelő munkát elősegítő intézkedések elindításáról véleménycsere. Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 3. Az oktatási egységek vezetőinek rövid /5 perces/ tájékoztatója a II. félév megkezdéséről - 4. Egyebek

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FAISKOLA 03-38/198?. Irattár N Jegyzőkönyv Készült az 1983. február 7-én megtartott Főigazgatói Tanács ülésén A főigazgató köszöntötte a Főigazgatói Tanács megjelent tag­jait j majd a napirend előtt dr. Hirkó Bálint főiskolai docens részere megbizó levelet adott át a KPI igazgatói tisztségére 1983* junius 30-ig, illetve Molnár Mihál3/né dr. főiskolai do­cens részére a KPI Üzemgazdasági Osztályának vezetésére szin­tén 1983. junius 30-ig. Munkájukhoz sok sikert kivánt. Dr. Kiscelli László főigazgató tájékoztatta a Főigazgatói Tanács tagjaitj hog^- a jövőben az eddigi gyakorlattól eltérően jobban szeretne érvényre juttatni a Főigazgatói Tanács operativ bi­zottsági szerepkörét. Ezért a jövőben havonként tartunk Főigaz­gatói Tanácsülést. A Főigazgatói Tanács az alábbi napirendet tárgyalta meg: I. Tájékoztató a főiskolai vezetői értekezletről Előterjeszti: Dr. Kiscelli László II. A vezetői továbbképzőn elhatározott információcserét ja­­vitó, továbbá az oktató-nevelő munkát elősegítő intézkedések elinditásáról véleménycsere Előterjeszti: Dr. Kiscelli László III. Az oktatási egységek vezetőinek rövid /5 perces/ tájékoz­tatója a II. félév megkezdéséről IV. Egyebek I. Tájékoztató a főiskolai vezetői értekezletről Előterejszti: Dr. Kiscelli László Az 1983. január 31-én megtartott vezetői értekezletről az aláb­bi témákban kapott tájékoztatót a tanács:- a szervezeti egységek 1983. évi óraadói diji-génye

Next

/
Thumbnails
Contents