Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1982

1982. február 1., Főiskolai tanács rendes ülése - 1. A tantervkészités irányelvei a KTMF-en. Előterjeszti: Dr. Kiscelli László - 2. Egyebek.

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA 03-37/1982. 'J'Y'DJjdot l*p- lqn 11 lr­^-1 (A, A Főiskolai Tanács 1982, február 1-i rendkívüli ülésének napirendje és a hozott határozatok A főigazgató- megállapitja, hogy a tanács határozatképes;- előterjeszti a napirendet, amelyet a tanács egyhangú­­szavazással elfogad;- átadta Török Imre III. éves Műszaki tanár szakos hall­gató megbizólevelét a tanácstagságra. - -100. Határozat. Napirend * 1/ A tantervkészités irányelvei a KTMF~en Előterjeszti: Dr. Kiscelli László i 2/ Egyebek 1. A tantervkészités irányelvei a KTMF-en Előterjeszti: Dr. Kisce'lli László Dr. Kiscelli László főigazgató bevezetőjében^ismertette az előterjesztett vitaanyaggal kapcsolatos módoeitó javas­latait, és megnyitotta a vitát az előterjesztés felett. A vitában az alábbi hozzászólások hangzottak el.- Dr. Hegedűs Gyula igazgató javasolja az előterjesztés 2.3 pontjához, hogy a KPI-nél maradjanak az eddigi szak­­megjelölések. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a Közleke­désüzemi szaknak gépjármüüzemi, és szállitásszervezői ága.'» zatot javasol, a Postaüzemi szaknál pedig üzemtechnikai, üzemvitel és távközlésforgalmi ágazatot. "Ipari" hátterű képzés esetén az üzemgyakorlatot a VI. félév után javasolja előirni. Az előterjesztés 4.2 pontjánál szociológia helyett, köz­lekedési és üzemi szociológia oktatását tartaná helyes­nek. Az előterjesztés mellékletét képző "Számok a tan­tervek készitéséhez’" c. anyag továbbiakban: melléklet/15* pontjával kapcsolatban javasolja, hogy idesoroljuk a "Szak­irodalom-kutatási. Lsmeret'ek'" oktatását is. A melléklet 16, pontjánál leirt tárgynak a "Közismeretek" elnevezést javasolja.- Dr. Klatsm^nyi Tibor igazgató javasolja, hogy az előter­jesztésben a "szakdolgozat" kifejezés mellett vagylagosan tüntessük fel a "diplomaterv" kifejezést is. Véleménye sze­rint a "Közismereteit" c. tárgyban leirtak oktatása nem a főiskola feladata, és ezt a tárgyat csak a szaktárgyak óra­számának rovására lehet bevezetni. Javasolja, hogy a levelező tagogfesu képzés óraszámát ne változtassuk meg. ’H, 4

Next

/
Thumbnails
Contents