Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1981

1981. február 6., Főiskolai tanács rendes ülése - Napirend előtt: Bejelentések - 1. Javaslat a főiskolai számítástechnikai oktatás fejlesztésére - 2. Az üzemmérnök továbbképzés - 3. Javaslat a főiskolai szociális, kulturális alap felosztására - 4. Egyebek

/198h. KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA A Főiskolai Tanács 1981. február 6-i ülésének napirendje és határozatai A főigazgató- bejelenti, hogy a tanács 18 szavazati joggal rendelkező tagja közül dr. K^Lzmér^^Tibor hivatalosan van távol, Bog- ( '- közli, hogy meghívottként jelen van dr. Vásárhelyi Zsuzsa és Tamás Györgyné, továbbá az első napirend tárgyalásán dr. Földiák György egyetemi tanár, a Mérnöktovábbképzési Tanács elnöke. X második napirendi pontnál dr. Bakó András, a Főiskolai Tájékoztató cimü kiadvány tárgyalásánál pedig Ottovay László} 4VR- tájékoztatja a tanácsot Montág György kinevezéséről főis­kolai adjunktussá, és nevezettnek átadja a kinevező okiratot;- Megállapítja, hogy a tanács határozatképes. 37. Határozat» A Főigazgatói Tanács az előterjesztett napirendet elfogadja. I. Javaslat a főiskolai számítástechnikai oktatás fej - lesztésére II. Az üzemmérnök toáábbképzés III. Javaslat a főiskolai szociális, kulturális alap felosz­tására IV. Egyebek

Next

/
Thumbnails
Contents