Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1977

1977. január 21., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Beszámoló a Főiskolai Tanács legutóbbi, 1976. december 14-i ülése óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Szóban előterjeszti: Dr. Varga László főigazgatóhelyettes. - 2. Javaslat az 1977. évi bérfejlesztési előirányzat felosztására. Írásban előterjeszti: Tabiczky Zoltán igazgató. - 3. Műszerek, gépek és berendezések 1977-es beszerzési terve, írásban előterjeszti: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes - 4. TKFA támogatású kutatások pénzügyi terve 1977. Írásban előterjeszti: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes. - 5. Jelentés a végleges Győrbe településről és a megtett intézkedésről. Írásban előterjeszti a főigazgató távollétében: Dr. Varga László főigazgatóhelyettes - 6. Tájékoztató beszámoló a főiskola 1976. évi nemzetközi kapcsolatairól. Írásban előterjeszti: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes - 7. Egyéb

'‘■"'May KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI EŐISKOLA 18/1977. A Főigazgatói Tanács 1977. .január 21~i ülésének napirendje és a hozott határozatok I. Napirend 1. Beszámoló a Főiskolai Tanács legutóbbi, 1976. december 14-i ülése óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Szóban előterjeszti; Dr. Varga László főigazgatóhelyettes 2. Javaslat az 1977. évi bérfejlesztési előirányzat felosz­tására . írásban előterjeszti: Tabiczky Zoltán igazgató 3. Műszerek, gépek és berendezések 1977-es beszerzési terve, írásban előterjeszti: Tallós Elemér főigazgatóhely ^tes 4. TKFA támogatású kutatások pénzügyi terve 1977. írásban előterjeszti: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes 5. Jelentés a végleges Győrbe településről és a megtett in­tézkedésről. írásban előterjeszti a főigazgató távollétében: Dr. Var­ga László főigazgatóhelyettes 6. Tájékoztató beszámoló a főiskola 1976. évi nemzetközi kap­csolatairól. írásban előterjeszti: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes 7. Egyéb II, Főigazgatói határozatok, állásfoglalások, megállapitások A főigazgatóhelyettes bejelenti, hogy Dr. Hegedűs Gyula főigaz­gató szabadsága, dr. Kázmér Tibor igazgató betegsége, Kisbako­­nyi József igazgató, Karácsony Gyula osztályvezető, Szijártó László párttitkár elvtársak hivatalos elfoglaltságuk miatt távol vannak, őket a tanácsülésen rendre a következő elvtársak helyet­tesitik: a Tanács elnöki tisztségében Dr. Varga László főigazga­tóhelyettes o továbbá Magyar^Béla igazgatóhelyettes, Bogdán Gábor igazgatóbaAfettes, Dr. Horváth András főiskolai docens, Balázs Péter pártvezetőségi tag. A hiányzó Bosnyák Károly kari--KlSZ~ -titkárt senki sem helyettesitette. A főigazgatóhelyettes megállapítja, hogy a Főigazgatói Tanács határozatképes 0

Next

/
Thumbnails
Contents