Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1976

1976. január 13., Főiskolai tanács rendes ülése - 1. Jelentés az Idegennyelvi Lektorátus munkájáról Előadó: meghívottként: Vermes Ágoston oszt. vez. főisk. docens, a kiküldött Bizottság vezetője. - 2. Beszámoló a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dr. Hegedűs Gyula főigazgató, igazgatók, osztályvezetők. - 3. Az 1974. és 1975. évi lakásfelhasználás. Előadó: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes. - 4. Beszámoló az 1972-75 közötti időszak főiskolai tudományos tevékenységéről. Előadó: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes. - 5. Az 1976.évi TKFA-támogatásu tudományos témák és hiteligényük terve. Előadó: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes. - 6. Bejelentések.

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA 9026 Győr, Ság vári Endre u. 9002 Győr, «. 74. Telefon: 15-180, 15-181, 12-051, 12-052 ad 19/1976. A Főigazgatói Tanács 1976v január 13-i ülésének napirendje és a hozott határoz átok I• Napirend: 1. Jelentés az^Idegennyelvi Lektorátus munkájáról /meghívottként: Vermes Ágoston oszt„vez.fóisk. docens, a kiküldött Bizottság vezetője/. 2. Beszámoló a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. /Dr. Hegedűs , Gyula főigazgató, igazgatók, osztályvezetők./ 3. Az 1974. és 1975. évi lakásfelhasználás./Tallós . Elemér főigazgatóhelyettes. 4. Beszámoló az 1972-75 közötti időszak főiskolai tudományos tevékenységéről. /Tallós Elemér fő­. igazgatóhelyettes./ 5. Az 1976.évi TKFA-támogatásu tudományos témák és hiteligényük terve. /Tallós Elemér főigazgató­. helyettes./ 6. Bejelentések. II. Főigazgatói határozatok, állásfoglalások, megállapítások 26. A főigazgató napirend előtt - az oktatási minisz­terhelyettes 54.359/75.X,sz.leiratát ismertetve- bejelenti, hogy dr. Précsényi Árpádot a Főigaz­gatói Hivatal vezetőjét az illetékes miniszter­­helyettes 1975. december 2o .napjával áthelyezte a Vasúti Tudományos Kutató Intézet állományába, megköszönve a felsőoktatásban sok éven keresztül kifejtett eredményes tevékenységét;- a bejelentést követően megköszöni dr.Précsényi Árpádnak a Főiskolán 5 éver át végzett áldozat­kész, és a Főiskola kifejlődésében is kifejezés­re jutott munkáját, majd közli, hogy 1976.február közepéig az egyes feladatok . átadásával foglal­kozik, ezt követően kerül sor munkahelyi el­búcsúztatására;- bejelenti, hogy a Tanács titkári teendőinek ideiglenes ellátásával Almási Istvánnát, a Fő­igazgatói Hivatal csoportvezetőjét bizza meg. GYGY 75.9451

Next

/
Thumbnails
Contents