Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1975

1975. január 22., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. A Főiskolán folyó marxizmus-leninizmus oktatás helyzete és feladatai. Előadó: Dr. Varga László főigazgatóhelyettes. - 2. Beszámoló a Tanács legutóbbi ülése óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dr. Hegedűs Gyula főigazgató. - 3. Beszámoló az oktatók egyéni továbbképzési terveinek teljesítéséről. Előadó: Dr. Varga László főigazgatóhelyettes. - 4. Tájékoztató a tudományos és fejlesztési alap (TKFA) keretében folyó munkákról és az 1975. évi tervekről. Előadó: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes. - 5. Beszámoló az 1974. évi nemzetközi kapcsolatokról. Előadó: Tallós Elemér főigazgatóhelyettes. - 6. A hazánk felszabadulása 30. évfordulójának főiskolai megünneplésére vonatkozó rendezvények terve. Előadó: Dr. Varga László főigazgatóhelyettes. - 7. Bejelentések.

KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉS! MŰSZAKI FŐISKOLA 1056 Budapest V., Szerb u. 23. Telefon: 185-425, 185-689, 186-438, 187-413 Kapják a túloldaliak ad 47/1975 A Főigazgatói Tanács 1975* ,1 nuár 22-i ülésének napirendje és a hozott határozatok /i i--------------------------------------------------------------------­I. napirend: ^ 1. A Főiskolán folyó marxizmus-leninizmus oktatás helyzete . és feladatai, /Dr. Varga László főigazgatóhelyettes/ 2. Beszámoló a Tanács legutóbbi ülése óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről, /Dr, Hegedűs Gyula főigazgató/ 3. Beszámoló^az oktatók egyéni továbbképzési terveinek tel­jesítéséről. /Dr, Varga László főigazgatóhelyettes/ 4. Tájékoztató a tudományos és fejlesztési alap /TKFA/ kere­tében folyó munkákról és az 1975» évi tervekről. /Tallós . Elemér főigazgatóhelyettes/ 5. Beszámoló az 1974. évi nemzetközi kapcsolatokról, /Tallós Elemér főigazgatóhelyettes/ 6. A hazánk felszabadulása 30, évfordulójának főiskolai meg­ünneplésére vonatkozó rendezvények terve, /Dr. Varga László főigazgatóhelyettes/ 7. Bejelentések. II. Főigazgatói határozatok, állásfoglalások, megállapitások 23. A marxizmus-leninizmus oktatás helyzetéről és feladatairól szóló előterjesztés alapos megtárgyalását követően, amelyek részt vett^az Oktatási Minisztérium Marxizmus-Leninizmus Oktatási Főosztálya képviseletében dr. Tesner István, to­­vábbá^dr, József Róbert tszv. főisk. tanár, - a Tanáccsal egyetértésben a főigazgató- megállapítja, hogy a Tanács az előterjesztésben lévő ja­vaslatokat elfogadja;- kéri Kovács Gyula személyzeti vezetőt és dr. József Róbert tszv.^főisk. tanárt az oktatók szervezett ideológiai to­vábbképzése - elsősorban győri - lehetőségeinek feltárásá­ra és javaslat megtételére;- kéri dr. Varga László főigazgatóhelyettest, mint a FOHB elnökét: tekintsék feladatuknak a komplex nevelési terv kidolgozását;- szükségesnek tartja, hogy a tanszékek a tanév végéig tár­gyalják meg az előterjesztésben foglaltakat; kéri az igaz­gatók ezirányú szervező munkáját, valamint felkéri a párt­­szervezeteket e tanszéki értekezletek segítésére; A GYGY ; 2«'t»3

Next

/
Thumbnails
Contents