Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1974

1974. január 28., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Beszámoló a Tanács legutóbbi ülése óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Előadó: Dr. Hegedűs Gyula főigazgató. - 2. Javaslat a Főiskola 1974-ben felállítandó győri részlegére. Előadó: Fiala Albert főigazgatóhelyettes - 3. Az 1974. évi bérfejlesztés. Előadó: Tabiczky Zoltán gazdasági igazgató - 4. Az 1974. évi oktatói pályázatok. Előadó: Fiala Albert főigazgatóhelyettes - 5. Az oktatókkal kapcsolatos kádermunka néhány kérdése. Előadó: Fiala Albert főigazgatóhelyettes - 6. A Győr-Sopron megyei PB részére készített előterjesztés tervezete. Előadó: Dr. Hegedűs Gyula főigazgató - 7. Az 1974. szeptemberi győri tudományos ülésszak terve. Mészáros-Komáromy László főigazgatóhelyettes. - 8. Bejelentések.

.»• KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA 1056 Budapest V., Szerb u. 23. Telefon: 185-425, 185-689, 186-438, 187-413 98/1974 A Főigazgatói Tanács 1974. .január 28-i ülésének napirendje és a hozott határozatok o I. Napirend 1. Beszámoló a Tanács legutóbbi ülése óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. /Dr. Hegedűs Gyula főigazgató/ 2. Javaslat a Főiskola 1974-ben felállítandó győri rész­legére. /Fiala Albert főigazgatóhelyettes/ 3. Az 1974. évi bérfejlesztés. /Tabiczky Zoltán gazdasá­gi igazgató/ 4. Az 1974. évi oktatói pályázatok. /Fiala Albert főigaz­gat óhelyettes/ 5. Az oktatókkal kapcsolatos kádermunka néhány kérdése. /Fiala Albert főigazgatóhelyettes/ 6. A Győr-Sopron megyei PB részére készített előterjesz­tés tervezete. /Dr. Hegedűs Gyula főigazgató/ 7. Az 1974. szeptemberi győri tudományos ülésszak terve. /Mészáros Komáromy László főigazgatóhelyettes/ 8. Bejelentések. II. Főigazgatói határozatok, állásfoglalások, megállapitások 23/ A főigazgató az 1974/75-ös tanévi beiskolázással kap­csolatban bejelenti a következőket:- a Művelődésügyi Minisztérium a jövő tanévben indítan­dó nappali tagozatú szakokra összesen 430 fős keret­számot állapított meg, ennek felosztási tervezete - melyet a jelentkezések még befolyásolhatnak - egy-egy tanulócsoporttal indul a hidépitési- és fenntartási, a hajózási, a vezetékes távközlési szak vezetékes ágazata, a vezetéknélküli, valamint a vasúti biztositóberende­­zések-és irányítástechnikai szak; két-két tanulócso­porttal az útépítési- és fenntartási, a vasútépitési, a vasútgépész, az autógépész, a gépjármü-üzemi, vala­mint a vasútüzemi szak, és két tanulócsoporttal a ve­zetékes távközlési szak postaüzemi ágazata;- a beiskolázási és felvételi munkák operativ teendői­nek ellátásával Kuti József tszv. főiskolai docenst, a Felvételi Előkészítő Bizottság elnökét bizza meg; 4 C VG‘3.17 "21

Next

/
Thumbnails
Contents