Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1973

1973. január 23., Főigazgatói tanács rendes ülése - 1. Beszámoló a legutóbbi tanácsülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Tartja: dr. Hegedűs Gyula főigazgató - 2. Javaslat azf oktatói állásokra kiírandó pályázatokra. Előadó: dr. Zentay Dezsőné személyzeti főelőadó - 3. Javaslat az 1973. évi létszám - és bérkeretek felosztásáról. Előadó: Tabiczky Zoltán gazdasági igazgató - 4. Javaslat docensi kinevezésekre. Előadó: dr. Zentay Dezsőné személyzeti főelőadó. - 5. Bejelentések.

Budapest V., Szerlb u. 23. Telefon: 185-425. 185-689. 186-438, 187-413 KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA 87/1973 HATÁROZATOK A Főiskola Főigazgatói^Tanácsa 1973. január 23-i ülésén hozott főigazgatói határozatok: 35. A főigazgató a "Javaslat az oktatói állásokra kiírandó pályázatokra" cixnü előterjesztést, az elhangzott kér­déseket, az azokra adott válaszokat, észrevételeket figyelembevéve,az alábbiak szerint fogadja el:- a Gépelemek c. tárgy oktatására kiirt tanársegédi állás meghirdetése - a Kar bejelentése szerint - felesleges;- az oktatás személyi bázisának fejlesztése érdekében a Vasutépitési, Vasútgépész, Gépjármü-üzemszervezési és a Vasúti üzemszervezési tanszékeken tanári /docens/ állást kell meghirdetni;- felhivja az igazgatók figyelmét, hogy minden tanszéken szorgalmazzák - a tantárgyak oktatásának fejlesztését jelentő - főállású vezető-oktatók számának növelését;- az igazgatók a pályázatokban meghirdetett munkakörök leirására, a felállított követelményekre - további feladatok elvégzése céljából - Írásbeli^javaslataikat 1973. február 15-ig juttassák el a személyzeti fő­előadóhoz. U 36. A főigazgató a "Javaslat az 1973. évi létszám- és bérkeretek felosztásáról" cimü, a létszám fejlesztésre vonatkozó előterjesztést és az ahhoz fűzött szóbeli kiegészítéseket, továbbá a szakszervezeti titkárok^ által a bérfejlesztésre vonatkozóan kidolgozott irány­elveket elfogadja az alábbiak rögzitése mellett:- a főigazgató a Főiskola bérfejlesztési kereteit a mechanikus átlagostól eltérően finomitottan fogja elosztani;- főiskolai tartalékot kell képezni, hogy a pályázatok által hirdetett állások betöltéséhez szükség esetén segítséget lehessen adni;- a főigazgató felkéri a pártszervezeteket és a szak­­szervezeti bizottságokat, hogy a helyes bérpolitika kialakításában, valamint a belső bérfeszültségek fokozatos feloldásában legyenek továbbra is a Főiskola, valamint a Kar és tagozatok állami vezetése segítségére; 4 GYGY 72 9219 I

Next

/
Thumbnails
Contents