Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1972

1972. február 7., Vezetői értekezlet - 1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. Tartja: Dr. Hegedűs Gyula főigazgató - 2. A számítástechnikai oktatás helyzete. Előterjeszti: Fiala Albert főigazgatóhelyettes. Meghívott: dr. Szántó Emil főisk. tanár és dr. Westsik György főisk. tanár. - 3. Jelentés a tantervmódosítás végrehajtásáról. Előterjeszti: Fiala Albert főigazgatóhelyettes. - 4. Jelentés az oktatói terhelésről. Előterjeszti: Fiala.Albert főigazgatóhelyettes - 5. Bejelentések.

146/1972 HATÁROZATOK A Főiskola vezetői értekezletének 1972. február 7-én tartott ülésén hozott főigazgatói határozatok. 28. Az ad hoc Számitástechnikai Bizottság gondosan összállitott anyaga alapján a Fiala Albert főigazgatóhelyettes által elő­terjesztett jelentést a főigazgató - a tárgyalást követően - elfogadja a számitástecnnika főiskolai programjául és az aláb­biak szerint határoz:- a felkért Bizottság főigazgatóhelyettesi felügyelettel az Oktatási-nevelési Bizottság albizottságaként mint állandó testület működjék;- kéri, hogy a Bizottság koordinálja az oktatók és hallgatók számitástechnikai képzését;- Számitástechnikai Tanszék létesítésének kérdésével a je­lenlegi körülmények között még korai foglalkozni;- az oktatók számitástechnikai képzésének érdekében csatla­kozzunk az Országos Vezetőképző Központ által, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola részére szervezett tanfolyamhoz;- a Bizottság dolgozza ki és bocsássuk a tanfolyamot rendező szerv, a Kar és a tagozatok rendelkezésére a számitástech­nikai közös, általános alapismeretek anyagát;- helyeslőén tudomásul veszi az igazgatók bejelentéseit, amely szerint a Közlekedés-épitési Kar a BME-re támasz­kodva az oktatók tanfolyamát megindította, a Távközlési Tagozat a közeljövőben inditja tanfolyamát, és a Vasúti Közlekedési Tagozat a JATB-val együttműködve gondoskodik az oktatók alapkiképzéséről, valamint szükségesnek tartja, hogy a Bizottság dolgozza ki az ezekhez szükséges, kb 10 órás közlekedési képzés tananyag-javaslatát;- a szakmaorientált képzéssel 1972. szeptemberében induljunk, az 1972/73. tanévtől csak előzetesen egyeztetett, engedé­lyezett tanfolyamok indulhatnak. 29. Dr.Kovács Imre, a Gazdasági Igazgatóság megbízott vezetője mérje fel az oktatók és a hallgatók számitástechnikai képzé­sének anyagi kihatásait. 30. A tagozatok igazgatói 1972. február 29-ig jelentsék be az adatelőkészítő gepek iránti igényüket, hogy annak alapján a Művelődésügyi Minisztérium segítségével ezeket beszerezhessük. 31. A tantervmódosítás végrehajtásáról szóló beszámolót a főigaz­gató elfogadja és kéri Fiala Albert főigazgatóhelyettest a következőkre:

Next

/
Thumbnails
Contents