Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola - Testületi ülések, 1971

1971. január 9., Vezetői értekezlet

13/1971 H ti L É K E. Z T E T 0 az 1971« !• 9.-én tartott vezetői értekezletről. Jelen vannak: Dr. Hegedűs Gyula főigazgató elvtárs, Szíjártó László kari igazgató elvtárs, Dr. Précsényi Árpád a főigazgatói hivatal vezetője, Poprátii János gazdasági igazgató elvtárs. i 1. / Főigazgató elvtárs a vezetői értekezletet megnyitva üdvözli Dr. Précsényi árpád elvtársat, a Főigazgatói Hivatal vezetőjét, aki elsőizben vesz részt az értekezleten. Bejelenti, hogy a 9 órakor kezdődő, a Ilidépitési Tanszé­ken tartandó értekezlet miatt a megbeszélés csak 1 óra időtartamú lesz, majd Szíjártó László elvtársat megkéri, adjon tájékoztatást a Kar helyze­téről. 2. / Szijártó elvtárs tájékoztatást ad az alábbiakról:- a vizsgák ütemesen folynak, a matematika-szigorlat megtartása során hi­ba történt, miután elnököt a Miszaki Alaptárgyi Tanszék időben nem biz­tosított. A jegyzőkönyv utólag készült el,- a második félév órarendje, sokszorosítás, illetve ezt megelőzően a tan­■ ‘ . / . b székek általi aláírás előtti állapotban van,- a kari ülés előkészítése folyik, a napirenden szereplő témák közül meg­említi, hogy a tanterv és a programok egyeztetése a KPM-mel és a BME Építőmérnöki Karával előkészületben van; a kari munkatervvel az elmúlt időszakban nem léptek előre; a KPAI-KTMF—szerződés tervezete tisztázat­­ra elkészült, a Műszer Bizottság és a Tanszékfejlesztési Bizottság / TUKUFA/ munkatervei nem készültek el, programjuk még nincs; az okta­tók, gyakorlatvezetők megbízásával kapcsolatos kádermunka folyamatban van, a ílidéoitési Tanszéknek és az Útépítési Tanszéknek vannak különö­­- kutató sen kádergondjai, laborvezetőt az Útügyi Intézetből igyekeznek bizto­sítani; a Kar órauij-összeállitásán dolgoznak; a hallgatók autóvezetői tanfolyamra való jelentkeztetése folyik; a Műszaki Alaptárgyig és Hidé­­, pitesi tanszék megerősítése egószáilásu oktatókkal előkészületben; fog­lalkoztak a KK munkák etikai kérdéseivel / a Vasútépítési Tanszék első két KK munkájában nagy volt a külső résztvevők aránya^ egyes fiatalabb oktatóknál jelentkező szemléleti problémákat A .

Next

/
Thumbnails
Contents