Független Magyar Hírszolgálat, 1977 (1. évfolyam, 1-20. szám)

1977-03-01 / 1. szám

I. szák. FÜGGETLEN MAGYAR HÍRSZOLGÁLAT Lapszemle__-__Februar_1-15• 1977. marc. 1. / > * __ Mint az MTI jelentette, február első napjaiban Milos Minies jugoszláv kül­ügyminiszter tett Hivatalos látogatást Budapesten, egy feettel később pedig Púja Frigyes, a Kadar-kormany kulugyere utazott Varsóba, ahol lengyel kolle­­• • / / / / / gajavai, Emil Wojtaszek-kel tárgyalt. Mindkét zaronyilatkotat hangsúlyoz­za a “teljes érdekazonosságot es az elvtársi egyuttmukodest" a partnerek ~ f f ^ w / / közt. Nincs kizarra, hogy ez a két látogatás összefüggésben van a prágai Charta-77 pamflettel, illetve azzal a visszhanggal, melyet ez keltett az u.n. > t / / szocialista országokban. Hirek varrnak arról, hogy lengyel es «agyar intellek­­tuelek is szolidaritást nyilvánították a Charta-77 szerzőivel, a jugoszláv hírügynökség pedig holmi ragalomhadjáratról panaszkodik, melyet bizonyos nyugati korok indítottak a szövetségi köztársaság ellen. A Charta-77 valo­t 1 1 f /t i sagos láncreakciót indított meg a keleti blokkban: meg Romániában is akad . I I f i t ■ t t ! néhány bátor intellektuel, akik a pragai kiáltványra hivatkozva biraljak Ceaucescu diktatúráját. (A Washington Post-ban olvashattuk, hogy a román rendorse#g - re*gi recept szerint - “one way" kiutazási vízumot ajánlott fel az ellenzéki hangadóknak, melyet azok nes fogadtak el.) A oagyarorsza'gi saj­tó* természetesen agyonhallgatja a Charta-77 hazai visszhangját, csupán - a TASzSZ szovjet hírszolgálati irodát idezve! ^mintha saját velemenye nem lenne az ügyről) - igyekszik elbagatellizálni a ke*rde'st, elsősorban azzal a regi kommunista módszerrel, hogy a Charta-77 aláíróinak hitelet próbálja aláásni: aultbanelo reakciósoknak, ketes egzisztenciáknak nevezi okét, a­f — / » — — t kik nézeteikkel csak önmagukat képviselik. A szovjet hirugynokseg ugyan­akkor ingerült, ideges kangon hidegháborús propagandakampanyrol fecseg, melyet a nyugati lapok a Charta-77 ürügyen kezdtek. A magyárországi part­­sajtó természetesen szolgai sodon átveszi ezeket a TASzSz-kozleményeket.A pesti hivatalos véleményt Moszkvában fogalmazzák meg. t / / / / A február 3.-i pesti lapok kozlik azt a Prágából keltezett M2I-jelentest, hogy a csehszlovák fo'ugyeszse'g "beszelgetest folytatott" J. Kajekkel es J. Patockavalakik magukat az úgynevezett Charta-77 szóvivőinek nyilvání­tottak? A főügyészség képviselője figyelmezetette Hajeket és Patockat,hogy az úgynevezett Charta terjesztene a csehszlovák törvényekbe utkozo cseleke­detnek számít és büntető szankciókat vonhat maga után. - Akinek volt mar ré­szé ilyen kommunista fougyeszsegi "beszélgetésben", az el tudja képzelni, mikep zajlott le ez a prágai is... A Charta-77 aláíróinak - akárcsak Szaha­­rovnak e*s nékaáiy me^g szabadlabonleVo? orosz disszidensnek - az a szerencsé­jük; ßzemelyuk mar túlságosán reflektorfenyben van ahhoz, hogy máról­holnapra eltűntethessek okét. Bátorságuk igy is tiszteletremelto es a Vi-

Next

/
Thumbnails
Contents