Budapesti hivatali útmutató (Budapest, 1946)

Kerületi elöljáróságok

adóhivatal : Varga György adóhiv. tanácsos, Wlassics Géza, Kamermayer Viktor, Semjényi Tibor, Karácsonyi Tibor és Szlovák Pál adóhiv. főtisztek. — VII/b. pénztár : Zboray Géza pénz­táros és Vigánty Győző adóhiv. tiszt. — Számvevőség: Pásztory János számvevőségi főtiszt, Mészégető István számvevőségi tiszt és Váradi Olga hav. hivatalnok. VIII. kerületi elöljáróság. (VIII., Baross-u. 65—67. Távbeszélő : 188—377, 220—244.) Vezető : Lakatos Imre kerületi elöljáró. Helyettesei: dr. Sándorházay Lajos tanácsjegyző, Kovács Pál főjegyző. Iparügyi előadók : dr. Karlóczay Miklós főjegyző, dr. Faller József fogalmazó, dr. Borsos Ferenc fogalmazó. Népjóléti előadó : dr. Lamoth Mihály fogalmazó. Közmunka nyilvántartó hiv. vezető : Perce Lajos. Lakásügyek : Somló Ferenc tanácsos. Számvevőségi vezető : Domonkos Ferenc számtanácsos. Mérnöki hivatali vezető : Zala Pál műszaki főtanácsos. Anyakönyvi hivatali vezető : dr. Siményi Dezső fogalmazó. Tiszti orvosok : dr. Kovács Gábor, dr. Harcos Jenő, dr. Molnár István és dr. Zimmermann Frigyes. Városbíró állás betöltetlen. Segédhivatal vezetője: Rátz Nándor shiv. igazgató. VIII/A adóhiv. vezető: Bátor László tanácsos, VIII/A. forgalmi vezető : Korocz Balázs tanácsos. VIII/B. adóhiv. vezető : Stancsik János tanácsos. VIII/B forgalmi vezető : Baross Imre tanácsos. IX. kerületi elöljáróság. (IX., Bakáts-tér 14. Távbeszélő: 185—788. Városháza 409. mellék- állomás.) Vezető: Bártfai Antal főjegyző, kerületi elöljáró. Helyettesei: dr. Szitnyai Béla Szilárd tanácsjegyző és Sugár László tanácsjegyző. — IX/A. adókerületi adószámviteli osztály. (IX., Bakáts-tér 14.) Osztályvezető: Majorossy Géza adóhivatali főtanácsos. Burkart Nils, Molnár József, Rozgonyi György és Vargha Pál adóhivatali főtisztek, Ambrus Károly és Csikós Ferenc adóhivatali tisztek, Ványolós Lajos adószedő főfelügyelő, Bossányi István adószedő főtiszt, Bóka Andor, Csobánczy Andor és Honffy Szilárd adószedő tisztek. — IX/B. adókerület adó­számviteli osztály. (IX., Üllői-út 115/B.) Osztályvezető: Herpka Rezső adóhivatali tanácsos, Fábos József, Filipich Kornél, Tolvaly Jenő és Somogyi Béla adóhivatali főtisztek, Hámory Lajos, Klement Ödön, Nezsényi György, Palánszky Andor és dr. Vukasinovits János adóhivatali tisztek, Fegyveres Ernő adószedő főfelügyelő, Holdházy János adószedő felügyelő, Gombás Gyula és Tihanyi József adószedő főtisztek. — IX. kerületi állami anyakönyvi hivatal. (IX., Kálvin-tér 9.) Vezető : Bártfai Antal főjegyző, kerületi elöljáró. Helyettese : dr. Kutasi János tanácsjegyző, anyakönyvvezetőhelyettes. Dány Aladár irodafőtiszt, Bélés Lajos, Lindner Ödön és Tóthegyi Ferenc irodafőtisztek. — Állatorvosi Hivatal. (IX., Bakáts-tér 13., földszint.) Osztályvezető: Berkovits Ignác állatorvos főtanácsos, dr. Fazekas Ede állatorvos főtanácsos és dr. Persa László főállatorvos. — Bizonyítvány ügyek. (IX., Bakáts-tér 14., II. emelet 24. sz.) Osztályvezető : Dr. Sass Kortsák István segédfogalmazó, dr. Üjlaky János segédfogalmazó, özv. Sima Frigyesné irodatiszt. — IX/A. adókerület forgalmi- és kereseti adó osztály. (IX., Bakáts-tér 9. I. em.) Osztályvezető : Vágvölgyi János adóhivatali főtanácsos. Jászay József adóhivatali tanácsos, Garamvölgyi Román, Gámenczy Géza és Török János adóhivatali főtisztek, Andráskó András Béla, Grátz Vilmos, Hajdú Róbert, Honti Albert, Kirchner Dezső, Kováts Árpád, Kovács Károly, Nagy Miklós, Perjéssy Dénes, Szabó István, Szatmáry József és Varsányi Gyula forgalmiadó ellenőrök. — IX/B. adókerületi forgalmi- és kereseti adó osztály. (IX., Üllői-út 115/B.) Osztályvezető : Bajó Károly adóhivatali tanácsos. Szonják Sándor nyug. adóhivatali főtanácsos, Jakoby Péter és Siményi Géza adóhivatali tanácsosok, dr. Domoszlóy János, Laky János és Mihályi Gyula adóhivatali főtisztek, Máté György és Moldványi Gyula adóhivatali tisztek., Nagy Mihály adószedőfőtiszt Laffler István kenyérgyári irodatiszt, Abai László, Feldhoffer István, Gezstesi Károly, Gondol Dezső, Hencsey József, Jelinek Imre, ifj. Juhász Ferenc, Kiss János, Kónya Tibor, Korok György, Lengyel József, Lukács György, Méisner Alajos, Radositzky Ferenc és Schmetich József forgalmi­adó ellenőrök. — Hagyatéki osztály. (IX., Bakáts-tér 14. II. 18.) Hagyatéki előadó : Dlugolinszky Simon irodafőtiszt. — Iparügyek és telepengedélyek. (IX., Bakáts-tér 14. II. 17.) Bárczy László tanácsjegyző, dr. Garancsy Péter fogalmazó. — Kerületi orvosi hivatal. (IX., Közraktár-utca 24.) dr. Árpádffy Ernő, dr. Királyhegyi Róbert, dr. Komáromy Béla és dr. Vasváry Sándor kerületi orvosok. — Kihágási ügyek, rendőri büntető bíróság. (IX., Bakáts-tér 14., III. em. 1.) Dr. Lejthényi László fogalmazó, dr. Horváth Ferenc segédfogalmazó. — Közélelmezési felügyelőség. (IX., Bakáts- tér 13., földszint.) Zielinszky István közélelmezési főfelügyelő, Simonyi Emil közélelmezési segéd­felügyelő, Áprili Antal irodafőtiszt. — Közmunka Nyilvántartó Hivatal. (IX., Ferenc-körút 19/21. II. em. 16.) Osztályvezető : Havas Imre irodafőtiszt, Besser Ferencné, Székely Gyula és Wlastó Gyula közmunkahivatali előadók. — Lakáshivatal. (IX., Bakáts-tér 9. I. em.) Osztályvezető : Frank József lakáshivatali vezető, dr. Fodor István fog. gyakornok, dr. Molnár Ferenc és dr. Thuránszky Rezső lakáshivatali előadók, Horváth Zoltán irodatiszt. — Kerületi mérnöki hivatal. (IX., Bakáts-tér 14., II. em. 19—23.) Osztályvezető : Gyalokay Géza főmérnök, Andrássy László ■és Bánó Lehel mérnökök. Farkasvölgyi István műszaki felügyelő, Fodor László és Szerencsés Ferenc műszaki főtisztek, Schmidt Károly műszaki tiszt. — Munkakönyvek és tanoncszerzödések. (IX., Bakáts-tér 14. III. em. 2.) Hajós László segédhivatali igazgató, Jálics Gézáné népjóléti tiszt. — Népjóléti osztály. Népjóléti, hadigondozási, hadisegély és gyermekvédelmi ügyek. (IX., Bakáts- tér 14. földszint 4.) Osztályvezető : dr. Bérezel Tibor tanácsjegyző, dr. Kurucz László fogalmazó, dr. Tóthegyi József segédfogalmazó, dr. Cséby József kezelő, Meszlényi Márton Elemér iroda­Budapesti Hivatali Útmutató — 8 113

Next

/
Thumbnails
Contents