Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - II. Budapest

Hagymakereskedök — Trgovci luka Harangöntök — Lievaoci zvonovah 1937 (Zwiebel-Händler — Commerçants d’oignons) (Glockengiesser — Fondeurs de chloches) Hagymakereskedök. — Trgovci luka. (Zwiebel-Händler. Commerçants d’oignons.) Benövits Kristóf, István-tér 7. Biesák János, István-tér 7. Egréder József, eskű-tér 1. Friedmann Ábrahám, Duna-u. 2. Friedmann Adolf, kalap-u. 2. Halász József, hal-tér 5. Ivánovits Demeter, István-tér 7. Klein Joachim, király-u. 6. Naumovits János, uj-vásártér 20. Nedovits Tamás, gyapju-u. 4. Oláh István, Duna-u. 4. Peucsa Demeter, István-tér 7. Resztu Lázár, só-u. 6. Singer Bernhardt, n.-diófa-u. 30. Stojánovits Kristóf, Csányi-u. 7. Hajógyárak. — Tvornice bro- dovali (skvtri). (Schiffs-Werften. Chantiers de constructions navales.)-U'Első es. és kir. szab. Duna-gőz- hajózási társ., ó-budai sziget. ♦íVHánis és Mlady, külső váczi-út. Hajózási vállalatok. — Brodarstvena poduzeća. (Schiff­fahrts-Unternehmungen. Sociétés de navigation.) »Adria« magyar királyi tengeri hajózási részvény-társaság, Fe- rencz-József-tér. Balatoni gőzhajózási részv.-társ., kis-hid-u. 2. Budapesti csavargőzös átkelési vállalat, Ferencz-József-rakpart. Cathry S. Ferencz, Donáti-u. 32. Délnémet Dunagőzhajózási-társ. ügynöksége, Petőfi-tér. Dévény-Radvány közti Duna-sza- kasz szab. vállalat, Andrássy-út. Dráva gőzhajózási vállalat, Mária- Valéria-u. 8. Első cs. kir. szab. Duna-gőzhajó- zási társulat, Rudolf-rakpart 3. Eggenhofer J. és társai, Thonet- udvar. Ferencz-csatorna részv. - társulat, Thonet-udvar. Geiringer ésBerger, Ferencz-József- rakpart. Guttentag Gusztáv, Gizella-tér 3. Győri gőzhajózási társaság, Fe­rencz-József-rakpart. Hoffmann S. és V., Ferencz-József- tér 6 (DÇC*" lásd hirdetését a »Hirdetési rész« CII. oldalán !). Luczenbacher P. utódai, Thonet- udvar. Magyar épitő-részvény-társaság. Magyar leszámítoló- és pénzváltó­bank (0^fc“ lásd hirdetését az első íven !). M. kir. államvasutak. Roszmayer Ferencz, M. Valéria-u. Halászok. — Bihari. (Fischer. Pêcheurs.) Fanda Ferencz, Imre-u. 6. Fanda János, kalap-u. 12. Fanda Károly, Lipót-u. 44. Fanda Pál, hal-tér 5. Fischer Ignácz, diófá-u. 30. Martin András, óriás-u. 28. Martin A.-né, fhg. Sándor-u. 18. Mayer József, molnár-u. 5. . Műnk István, Lajos-u. 66. özv. Perner Borbála, fő-u. 20. Schleisz Károly, futó-u. 46. Singer Samu, n.-diófa-u. 30. Singhofer Ág., Lipót-u. 23. Margonyai Soltész M., molnár-u. 16. Stärk Dávid, fő-u. 25. Szihelszky Fér., Ferencz József- rakpart 23. Sztokosza János, görög-u. 3. Würger Albert, csillag-u. 10. Halkereskedők. — Trgovci n&a/n(Fischhändler.Poissonniers.) Deutsch Vilmos, hársfa-u. 45. Falbenheim Mari, Kazinczy-u. 7. Fiala Teréz, gesztenye-u. 7. Friediger Lipót, molnár-u. 21. Heitner Jakab, Eötvös-u. 20. özv. Horváth Antalné, molnár-u. 2. özv. Huber A.-né, Sebestyén-tér 3. özv. Liewald Karolina, Gellért- hegy-u. 82. Lusztig Gottl., dohány-u. 83—85. Singer Ignácz, diófa-u. 30. Steiner Jakab, Teleki-tér 22. Zimmer Ferencz, Lipót-u. 44. llamuzsii'-g'yár. — Tvornice pepeljike. (Potasche-Fabrik. Fa­brique de potasse.) Grünwald és társa, dob-u. 13. Haiigszer-készitók., hang­szer-raktárak ésorgooa- épitók. — TvorniČari glasbalah. j skladisla glasbalah i graditelji or­guljah. (Musik - Instrumenten - Er­zeuger, Niederlagen und Orgel­bauer. Luthiers, facteurs d’instru­ments de musique et d’orgues.) Api Ignácz, magyar-u. 4. Appel Fer. Ign., ôr-u. 8. Bécsi Imre, István-tér 7. Brückner Nándor, magyar-u. 4. Chmel Gusztáv, Deák Ferencz-u. 6. Csuport Józs., korona-herczeg-u.9. özv. Deutsch G.-né, Erzsébet-tér 7. Eder Antal Gyula, váczi-u. 4—6. Fehér János, Deák-u. 5. Földváry Mátyás, zerge-u. 15. Habits Ánt., akáczfa-u. 17 (BJ^T* 1. hirdetését a könyvtábla első belső oldalán !). Hevessy B., koronaherczeg-u. 10 Holzmann Laj., Szentkirályi-u. 23 • Horváth István, Erzsébet-körút 2. Jakab Vilmos, vig-u. 26. Jorda János, váczi-körút 31. Kaiml Ferencz, magyar-u. 6. Karanitsch Ferencz, dob-u. 43. Katona József, óvoda-u. 3. Klein János, dohány-u. 10. Kluzsinszky Ágost, Károly-kÖrút 8. Krix Mór, Andrássy-út 1. Kunt Ferencz, tömő-u. 26, Kuzmann Béla, Ferencz-körút 8. Lédeczy Sándor, dandár-u. 26. Országh S. és fia, Szondy-u. 36. Papp Béla, bálvány-u. 3. Pilát Pál, kerepesi-út 17. Plebán Nándor, városház-tér 2. Placht testvérek, Wurm-u. 6. Pliquenics Miksa, vas-u. 17. Pokorny Antal, gólya-u. 26. R.eibl Pál, váczi-u. 10. Pieményi Mih., koronaherczeg-u. 7. Schmiedek Venczel, fejérvári-út 6. Schunda Ferencz, magyar-u. 52. -«•Schunda V. J., magyar-u. 26. Schwirsch Lipót, dohány-u. 10. Setzer Ágoston, magyar-u. 52. Steinreich Lipót, kender-u. 18. Sternberg Ármin és testvére, kere­pesi-út 36 (0^*" 1. hirdetését a könyvtábla első belső oldalán !). Stowasser J., lánczhid-u. 5 (D^T" í. közleményét a »Tájékoztató «- részben !). Strobel R.ezső, váczi-u. 11. Svigulinszky János, Deák-u. 15. Szattfeld János, n.-fuvaros-u. 26. Szerenczy István, remete-u. 5. Tanczer György, ujvilág-u. 2. Vaidlich Oszkár, kecskeméti-u. 9. Varjú Károly, kerepesi-út 57. Végh Károly, Dorottya-u. 6. Weidlich Oswald és Antal, kecs­keméti-u. 9. Wich Károly, váczi-körút 10. Wurm József, váczi-u. 11. llarangröntók. — Lievaoci zvonovah. (Glockengiesser. (Fon­deurs de chloches.) Pozdech J., utódai, k.-váczi-út 44. Walser Ferencz, Rottenbiller-u. 66 1. hirdetését az 1853. oldal utáni lapokon és közle­ményét a »Tájékoztató«-rész­ben !). 243 ‘

Next

/
Thumbnails
Contents