A budapesti és a környékbeli Magyar Kir. Távbeszélő-hálózatok előfizetőinek és nyilvános állomásainak betűrendes névsora 1920. május (Budapest)

BUDAPESTI *í, KIR. TÁVÍRÓ ÉS TÁVBESZÉLŐ IGAZGATÓSÁG. HIVATALOS KIADÁS. A BUDAPESTI ÉS A KÖRtyYÉKEBELI MAGYAR KIR. Távbeszélő-Hálózatok ELŐFIZETŐINEK ÉS NYILVÁNOS ÁLLOMÁSAINAK BETŰRENDES NÉVSORA •i 1920 május hó \ 1. Ez a névsor minden előbbit feleslegessé tesz. .2. A kapcsoló központot akként kell felhívni, hogy a hallgatókagylót V a mozgó horogról fülünkhöz emeljük és ezen helyzetben várjuk bs?- a központ jelentkezését. . * ■* J 3. Az összeköttetést az előfizető neve elé jrt számmal tagolva és ért-' hetöen kell kérni (lásd: „Fontos figyelmeztéfés“-t színes mellékleten),/ 4. A központ köteles a bemondott számot azonnal ismételni. ^ 5. A tűzoltóság, a mentők és a rendőrség állomásai, úgyszintén a telefon felszólamlás! osztály, távbeszélő "díjbeszedő hivatal (azelőtt üzemosztály), a vízvezetéki igazgatóság állomása, valamint az utolsó névsor kiadása után bekapcsolt uj állomások névvel kérhetők, míg a budapesti központi városházán levő alközpontot a budapesti magy. kir. távbeszélő központjaitól „Városháza“ hévvel -kell kérni, mely utóbbi a kivánt állomást kapcsolja. * 6. Beszélgetés befejeztével a hallgatókagylót a mozgó horogra kell akasztani. 1 % . 7. Ha a csengő megszólal, vagyis, ha minket üivfltakT a hallgatókagylót a fülhöz emelve kell jelentkezni (lásd ; *Fonf'$ figyengeztetes“-t színes mellékleten). ................. i r ‘ .. • * • A nyomtatás ideje alatt beállott váltO' zásokat lásd a 627-ik oldalon. . Ára 50 korona. I

Next

/
Thumbnails
Contents