Fradi újság (1992)

1992 / 1. szám

ZÖLD SASOK A Ferencvárosi 1992. 1. szám Ara: 8,-Ft Torna Club lapja FODOR A FRADIBAN A holtszezon egyik legnagyobb átigazolási szenzációjá­nak a ferencvárosi szurkolók örülhetnek a legjobban. A Ba­laton partjáról érkezett Fodor Imre személyében itthoni vi­szonylatban kiemelkedő képességű karmester került a zöld­fehérekhez. Első Üllői úti edzésén széles mosollyal fogadta új csapat­társai köszöntését.- Egyik leghőbb vágyam teljesült - mondta boldogan. - A Fradiban pályára lépni mindenkinek óriási megtiszteltetést jelent. Valami egészen különleges varázsa van ennek a klubnak, ilyen szurkolótábor, akik ennyire imádják kedven­ceiket, nincs még egy az országban. De Európában is csak alig akad néhány.- Jópárszor játszottál már az Üllői úti stadionban. Milyen emlékeket őrzői a Fradi ellen vívott mérkőzésekről?- Az eredmények szempontjából igen vegyeseket, ami vi­szont a hangulatot illeti, mindig lúdbőrözött a hátam. Mert fantasztikus érzés ilyen lelátók előtt futballozni. Tavasszal végre az is meg adatik számomra, hogy az a sok ember nem ellenem, hanem értem is szurkol majd.- Nyilván beszélgettetek már Nyilasi Tibivel, hol szorít he­lyet neked a csapatban.- A kezdő tizenegy összeállítása egyedül az ő feladata, ott játszom, ahol szükség lesz rám. Biztos vagyok benne, hogy ez nem fog ellentéteket szülni a csapaton belül. Ismerem ré­góta a fiúkat, nagyon jó kis társaság, nagyszerű közösség. Remélem, hamar be tudom bizonyítani, hogy ők is jól jártak az idekerülésemmel.- Ki akarta inkább, hogy eligazolj Siófokról? Te vagy az ot­tani klubvezetés?- Azt hiszem, ebben az esetben mindkét fél érdeke meg­egyezett. Az ismert körülmények miatt Siófokon most min­den fillérre szükség van, én pedig nem először kacérkodtam a gondolattal, hogy a Fradiba jöjjek.- E sorok írásakor úgy tűnik, a többi sztárjátékos marad a Balaton partján, csak Te távozol a csapattól. Jelenleg a má­sodik helyről várják a tavaszi folytatást. Szerinted hol fognak végezni?- Először is hadd szögezzem le, nagyon szép évet töltöt­tem Siófokon. Ilyen korrekt vezetéssel még nem is találkoz­tam pályafutásom során. Komolyan mondom, szeretném, ha ott maradnának a dobogón. Meggyőződésem, hogy ez sikerül is.-És a Fradi?- Akárhányadik is lesz a Siófok, a Fradi legalább egy hellyel előrébb zárja a bajnokságot. S gondoljunk csak bele, ha Fischerék dobogósok lesznek, ugye mi sem járhatunk rosszul. (nasz-) LimpS: „MOST IS HAJRÁ FRADI!” A tavalyi Vác elleni kupa­döntőn találkozhattunk utoljá­ra Limperger Zsolttal, aki éve­ken át az egyik legbiztosabb pontja volt a Ferencváros vé­delmének. Az Üllői úti szurko­lók szeretett Limpije nyáron le­adta zöld-fehér szerelését, s a mi agyonszapult NB I-ünknél lényegesen nívósabb spanyol bajnokság középmezőnyéhez tartozó Burgos együtteséhez szerződött. Új klubjában nagyszerűen mutatkozott be, az őszi idény­ben végig egyenletesen jó telje­sítményt nyújtva állandó helyet harcolt ki magának a kezdő ti­zenegyben. Sőt, talán nem túl­zóak azok a megállapítások sem, melyek szerint Zsolt a csa­pat kulcsjátékosának számít. Nem rajta múlt hát, hogy az idei esztendő kezdetén hiába kerestük a nevét a Burgos összeállításában.- A Reál Madrid elleni kupa­meccsen valaki hátulról bele- szállt a bal lábamba, éles fájdal­mat éreztem, lépni is alig tud­tam - emlékszik vissza a bon- gyorhajú játékos a számára fe­lettébb kellemetlen epizódra. - Mint később kiderült, elsza­kadt a bokaszalagom. Műtét, gipszcsizma, két hónapi kény­szerpihenő. Mit mondjak, nem állíthatnám, hogy ez az év is jól kezdődik.- De tavaly nem volt sok okod a panaszkodásra.- Valóban nem. Két új játé­kostársammal együtt igazán szívélyes fogadtatásban volt ré­szünk. Úgy érzem, ezt a lelke­sedést sikerült meghálálnom az ősz folyamán, s játékommal nem okoztam csalódást a szur­kolóknak.- Az első mérkőzéstől kezdve stabil csapattagnak számítottál Ilyen hamar ment a beilleszkedés?- Eleinte egy kicsit megszen­vedtem, a nyelvi nehézségekkel is meg kellett küzdenem, de át­vészeltem. Elsősorban a telje­sítményem miatt szép fokoza­tosan befogadtak a többiek.- A spanyol ligában bőven akadnak olyan játékosok, akik­nek a világ bármely válogatottjá­ban bérelt helyük lenne. Nem ret­tentél meg a nagynevű ellenfelek­től?- Egyáltalán nem remegett a lábam, amikor ellenük játszot­tam, bár némelyikük alaposan megdolgoztatott. Egyébként a spanyol foci sem bővelkedik extraklasszis képességű labda­rúgókban, van belőlük vagy húsz. Viszont az ő jelenlétük, látványos megmozdulásaik él­vezetessé teszi a mérkőzéseket és jelentősen emeli a színvona­lat.- Neked sokat számított ez a kint eltöltött félév?- Rengeteget. A fejlődésem érdekében mindenképpen to­vább kellett állnom. Itt valóság­gal újjászülettem.- Gondolom, az életkörülmé­nyeid is megváltoztak.- Egy nagyon hangulatos kis­városba kerültünk, feleségem­mel és kétéves Fanny lányom­mal egy ötszobás lakásban la­kunk. Természetesen az anyagi feltételek jóval kedvezőbbek, mint odahaza.- A mostani sérülésed miatt nem félsz, hogy a felgyógyulásod után is kiszorulsz a csapatból, s vége lesz a gyöngyéletnek?- Amikor lerúgtak, az edzőm kifejezetten szomorú volt, hogy egy ideig nem számolhat velem. Eddig maximálisan élveztem a bizalmát, nem hiszem,hogy ez a kihagyás sokat változtatna a helyzetemen. Nyilván a veze­tők sem a cserepadra vásárol­tak meg.- Azért sem ártana, ha játék­ban maradnál, mert alakulgat az új válogatott. Nem valószínű, hogy Jenei Imre a kispadosok közül is válogatna.- Természetesen nagyon bí­zom benne, hogy az új szövet­ségi kapitány részemre is küld egy meghívót a keretbe. A ter­vek szerint nemsokára szemé­lyesen is találkozunk, persze legjobban a barátságos meccse­ken alapozhatom meg a helye­met a világbajnoki selejtezőkre összeálló csapatban.- Végül egy személyesnek tűnő kérdés: Mit tudsz a mostani Fra­diról, mennyire követed figye­lemmel a hazai eseményeket?- Örülök, hogy a fiúk meg­kapták a Veszprém ellen a pá­lyán kiharcolt két pontot, így akár a bajnoki arany sem lesz elérhetetlen. Azt is hallottam, hogy egy jóképességű román center és egy kameruni játékos is odakerült az Üllői útra. Mindezt a Nemzeti Sportból tudom, bár egy kicsit késve ka­pom meg az újságot. Minden esetre ha testben nem is, lélek­ben mindenképpen ott leszek a tavaszi idénynyitón a Fradi pá­lya lelátóján. Mert egy Vác elle­ni győzelem esetén még min­den lehetséges. Innen üzenem a srácoknak, hogy Hajrá Fradi! Naszály György Ezt a számot a ZÖLD SASOK étterem szponzorálta!

Next

/
Thumbnails
Contents