Fradi újság (1990)

1990 / 1. szám

1990-ben 1990,- Ft-ot nyerhet! A Fradi újság megjelenésének évében minden lapszámban egy-egy szerencseszelvényt találnak a kedves olvasók, mégpedig a 13. oldalon... A nyeremény minden alkalommal az idei évszámnak megfeleld pén­zösszeg - azaz 1990 Ft! Azok az olvasók, akik az újságból kivágha­tó szerencseszelvényeket kivágják, és azt levelezőlapra ragasztva a klub címére minden hó 11-ig elkül­dik, részt vesznek azon a sorsolá­son, ahol mindössze egy „főnyere­mény” (1990 Ft) és egy „vigaszdíj” talál gazdára. A „vigaszdíj”: közös fotó a ked­venc ferencvárosi labdarúgóval! Természetesen mindenki annyi sze­rencseszelvénnyel pályázik, amennyi Fradi újsággal rendelkezik. Az 1-es számú szelvények sorso­lását március 27-én, kedden 16 óra­kor tartjuk a Fradi futballmúzeum- ban. 1990. január 27-én, szomba­ton 12 óra 47 perckor Bánki József, a Ferencváros népszerű kö­zéppályása kimondta a boldogí­tó igent Bánki Dodó óvatosan kikászáló­dott a tűzpiros Opeljéből, majd ka­ron fogta gyönyörű kedvesét, s ki­csit kacsázva ugyan, de csak elin­dult vele a házasságkötő terem be­járata felé. A Ferencváros játékosa olyan komoly arcot vágott, hogy az ember egy pillanatra elfelejtette, mi­lyen is a pályán: lezser, vagány, fi­neszes futballista, aki minden csíny- tevésben benne van. Nos, Dodó eb­ben a szombat déli órában piros csokomyakkendőben, egészen új szerep felé bicegett (az az átkozott pad tehet róla, amelyikbe belerúgott - vagy a törékeny lábujj -, hogy sántít): eltökélt szándéka szerint jó férj szeretne lenni. A szerencsés (?) kiválasztott, a 21 éves Csopják Zsuzsanna, mint futballistafeleség mindenképpen teli­találat Bánki Józsival való találko­KEDVENCEINK KÉPKERETBEN Bánki József, zása előtt ugyanis csupán annyit tu­dott erről a játékról, hogy nem ló­háton játsszák. Tavaly június elseje óta viszont, amikor is egymásra ta­láltak, gyökeresen megváltozott a hétvégi programja: elvakult Ferenc- város-szurkoló lett. Amikor a fiatalok kimondták a' boldogító igent, s a termet betöltöt­te Black fantasztikus dala, a Won­derful Life, akkor, csak akkor jelent meg az első mosoly Bánki Dodó arcán. Kissé elfogódottan fogadta a gratulációkat, pedig ehhez már igencsak hozzászokhatott volna egy- egy gólja után. Persze, más Dzur- ják csókját fogadni az Üllői úton és más örömpuszit kapni a papától egy házasságkötő teremben. Nagy nehe­zen sikerült a rokonok és barátok között a közelébe férkőzni. Mellé érve megnyugodhattam, hogy Bán­ki ettől az eseménytől azért nem változott meg gyökeresen. Hallot­tam, amint kaján vigyorral az arcán odasúgta valakinek: „Nagy marha vagyok, mi?” Kihez mi csak annyit tehetünk hozzá: az ízlésed remek. Dodó, a többi meg úgyis kiderül az évek so­rán. Persze, mi neked és nektek szurkolunk! - És gratulálunk! (sinkovlcs) Nászút féláron! A régi filmcímet napjainkra aktu­alizálva: nászút félpanzióval. A Bánki házaspár ugyanis a COOP- TOURIST VENDÉGEKÉNT Bük­fürdőn töltötte a mézesheteket...

Next

/
Thumbnails
Contents