Fradi műsorlap (1990)

I la történetesen szeptember vé­gén, vagy október elején beszélem meg ezt a találkozót Simon Tibor­ral, valószínleg jobb kedvében talá­lom, pedig akkor a válogatott keret összeállításánál neve még szóba sem került. Most viszont két kínos vereség (Tatabánya és Admira Wacker) és egy nagy feltűnést kelt interjú (Sport Plusz) után randevú­zunk a Rába ETO elleni mérkőzés délelőttjén. Nem titkolja, semmi kedve a be­szélgetéshez sőt, ha teheti: a jövőben nagy ívben elkerüli az újságírókat. A Fradi újság, teszi hozzá, az persze mindig kivétel, el­végre hazai pálya. Tibor! Essünk túl a dolog kelle­metlenebbik részén: igazában mi bántja? Az, hogy egy régi játékostársam, tulajdonképpen barátom, teljesen kiforgatta a szavaimat és olyasmi­ket írt rólam a Sport Pluszban, ami egyrészt nem igaz, másrészt olyan színben tüntetett fel a cikk, mintha én egy milliomos gyerek lennék, akinek a labdarúgás csak hobbi. Legalább tiltakozott a cikk ellen a szerkesztőségben ? Folytatás a 3. oldalon Az FTC csapata az utolsó őszi hazai mérkőzés előtt Első sor, balról: Pintér, Szeibert, Dukon, Bánki, Takács József (gyúró), Bodnár József (gyúró), Topor, Kincses, Wukovics, Páling, Keller. Második sor: Józsa, Keresztúri, Rákosi Gyula (vezetőedző) Szűcs Lajos (pályaedző), Albert Fló­rián (szakosztály igazgató) Magyar Zoltán (technikai vezető), Golecz Lajos (intéző), Simon, Szeiler. Harmadik sor: Telek, Dzurják, Bus, Limperger, Sipeki, Albert, Vaszil, Fonnyadt, Nagy Zsolt A játékos, akivel ezt a beszélge­tést kértem - rendhagyó ok miatt vált interjúalanyommá. Wukovics László 1970-ben született - azaz egyidős a Fradi újsággal!- Tudod, hogy amikor a lap első számát terveztük, készítettük, te még a pólyában „próbanígásokat” végez­tél?- Hát tény, hogy én 1970. január 22-én Budapesten, a Tétényi úti kórházban születtem. Nem, arra so­ha nem gondoltam, hogy a Fradi­nak is az idő tájt jelent meg az első újságja... szóval egyidősek va­gyunk?...- Igen, és születésnapi „ajándé­kul” kapod ezt a címoldalas cikket.- Örülök, hogy jókor szület­tem...- Következzenek az ifjúkori törté­nések. Iskoláid? Csapataid?- A Marcibányi téri általános is­kolában kezdtem, de mivel ott a felső tagozat nem megfelelő időbe­osztású volt, később csak délelőtti tanítású helyre, a Toronyház utcába mentem. Természetesen minderre azért volt szükség, mert a délutáno­kon edzésre jártam. Mindössze 2 hónapig jártam az Úttörő stadion­ba - de mivel olt nem volt a 8 éve­seknek csapatuk, átjelentkeztem a Fradiba. Apu - aki egyébként kö­zépszinten igazolt játékos volt - ő vitt le Perlaky István edzőhöz - a serdülők közé. Mindjárt nagy ku­darc ért: az Úttörő stadion nem adott ki, így - az akkori átigazolási szabályok miatt - másfél évig nem játszhattam! Nyolc és fél éves gye­rekként ilyen pofonnal kezdődött a pályafutásom! Aztán a serdülő V- ben Harangozó edzőnél léptem először mérkőzésen pályára. A meccseink a Terebesi úti, majd a László kórház pályán voltak, azután ahogy „lopakodtam” felfelé, követ­kezett a Népliget - és az Üllői út. Serdülőként korosztályos váloga­tott, majd egyszer - az albánok el­Aztán a mérkőzés kedvezőtlenül alakult számunkra, a Haladás meg­szerezte a vezetést. Úgy emlék­szem, hogy a befejezés előtt 8 perccel sikerült egyenlítenem. Kö­zépről, jó helyzetből, többek hibá- zása után sikerült a labdát a hálóba „passzolni”. És bizony 2 perccel a mérkőzés vége előtt a győztes gólt is megszerezhettem volna: fejesem alig-alig kerülte el a kaput.-Az első Üllői úti gólod?- A PMSC ellen 1-1-cs állásnál sikerült vezetést szereznem. Bánki lövése kipattant, ott voltam és a há­lóba helyeztem a labdát. Először ír­ták ki a nevem az Üllői úti villanyújságra a góllövők közé! Volt nagy ováció, a közönség éltetett - ami természetesen nagyon jólesett.- Idegenben hogyan viseled el a szidalmakat?- Úgy érzem, hogy sikerül kikap­csolni ezt a sokaknak zavaró mo­mentumot. Egyébként a bírói ítéleteken is azonnal túlteszem ma­gam. Nem vagyok szövegelős.- Most még nekem viszont „szö­vegelj” a kedvenceidről. Egy „csa- patravaló” kedvencedről kérdezlek. Kedvenc sportágad a focin kívül?- Asztalitenisz és jégkorong (Fradi-Dózsa)- Kedvenc külföldi csapatod?- Juventus - szeretem az olasz focit.- Kedvenc sportriportered?- Vass István Zoltán - spontán, értelmesen, élvezetesen közvetít.- Kedvenc színösszeállítású Fra- di-szerelésed?- A tiszta zöld, tehát ha a mez is, nadrág is egyszínű.- Kedvenc újságod?- A Népsportot mindennap olva­som, a Képes Sportokat pedig év- ről-évre bekötve őrizzük.-Kedvenc városod?- Göteborg, no és a Ferencvá­ros...- Kedvenc italod?- Tonic - alkoholt soha nem fo­gyasztok.- Legkedvesebb olvasmányélmé­nyed?- Vörös és fekete.- Kedvenc popegyüttesed?- Bikini - de minden jó zenére vevő vagyok.- Kedvenc színésznőd?- Udvaros Dorottya.- Kedvenc színészed?- Gálvölgyi János.- Óhajod a „kedvencek” után?- Nagyon szeretném, ha idővel a Fradi-közönség kedvenceként em­legetnének. Mert akkor biztos, hogy jól megy a játék és győz a Fra­di... Nagy Béla Egyidős a Fradi újsággal- Hogyan tudtad meg hogy a „na­gyok " közé kerültél?- Az ifiben nagyon jól ment a já­ték, sorra rugdostam a gólokat - és gondolom ezért felfigyeltek rám. Egy pénteki edzés után edzőm, Vé- pi Péter szólt, hogy a hétvégén ne Komlóra készüljek az ifivel, hanem a felnőtt csapatnál jelentkezzem. Hirtelen belémvillant, hogy bajnoki forduló sincs a hétvégén, miért kel­lek én oda? Aztán kiderült, hogy a nemzetközi meccsen „kellek”. Szo­rongással léptem be az öltözőbe, hiszen engem a felnőttek közül nem nagyon ismertek - én persze a lelátóról annál inkább őket. len! - Kalocsán ifjúsági válogatott voltam.- Lacii A Fradiból -Albertéket is beleértve - te fociztál egyedül albán labdarúgók ellen!- Úgy látszik, ilyen a sorsom, hi­szen a Fradi első csapatában a be­mutatkozásom szintén hasonlóan egyedi. Ahogy olvastam, az FTC el­ső norvég ellenfele a Kongsvinger volt, és én ezen a nevezetes mécs­esén mutatkoztam be! Aztán elérkezett 1988. március 27-e. A Kongsvinger elleni mérkő­zés utolsó félórájában játszhattam. Nem voltam lámpalázas és tulaj­donképpen góllal mutatkoztam be. Sajnos azonban a bíró lesnek ítélte meg a helyzetet - többek szerint té­vesen...- Melyik csapat ellen és hol ját­szattad az első bajnokit?- Azt is az Üllői úton, azt is cse­reként - a Videoton elleni 3-0-ás találkozón. Ez is egy nevezetes nap­ja életemnek. Délelőtt volt a középiskolai bal­lagás, délután az Üllői úton a „fel­sőszintű” - premier, azaz az NB I-cs bemutatkozás!-Az első gólod?- A Haladás ellen először kerül­tem be a csapatba - kezdőember­ként. Már pénteken leutaztunk Szombathelyre és már ekkor eldőlt, hogy Dzurjákot én helyettesítem. Csöpit ugyanis a Dózsa elleni ran­gadón kiállították. Az én nagy pil­lanatom a 18. percben jött el: Dukon beadását az ötösről belsővel lőttem a léc alá. Kimondhatatlanul boldog voltam, örömömben rohan­gáltam a pályán és kiabáltam: Gól! Gól! Ara: 20 oldal 20 Ft-ért 1970 1990 Foci és maratoni

Next

/
Thumbnails
Contents