Fradi műsorlap (1989)

1989. február 25.

Fradi műsorlap 3 Egy jó bemutatkozás sokat segítene'' A ferencvárosi szurkolók kö­zül sokan élénk figyelemmel kí­sérték már az elmúlt őszi idény­ben a Keszthely mérkőzéseit. Ott is elsősorban egy fiú teljesít­ményére voltak kiváncsiak. Egy csatáréra, akit úgy hívtak; Fony- nyadt Zsolt. S ha dicsérte a tu­dósító, pláne ha gólpasszt adott, vagy gólt rúgott, elégedetten dörzsölték a kezüket, mondván., „Megint kitett magáért a mi em­berünk . A fiatal labdarúgó ugyanis már akkor eligérkezett az Üllői útra, s az idei munkakez­désre már meg is érkezett a zöld-fehér együtteshez. A fel­készülés utolsó napjaiban készült vele az alábbi beszélgetés.- Mesélje el Pestre kerülése történetét. * Pályaavatón járt Keszthe­lyen a Ferencváros, s úgy tudom, akkor figyeltek fel rám a szak­vezetők. Megkerestek, megkér­dezték, hogy lenne-e kedvem a Fradiba igazolni. Megtisztelő volt a meghívás, túl sokat nem is gondolkoztam a dolgon.- Akadt más ,,kérője” is, vagy a Ferencváros megelőzött minden más klubot? + Nem. Hívtak Győrbe is és Zalaegerszegre. Az utóbbi együt­teshez alá is írtam, ebből végülis bonyodalmak származtak, mivel ezt az aláírást később visszavon­tam. Emiatt aztán fél évig nem igazoltak át.- A szíve is a zöld-fehérek­hez húzta, vagy csupán a klub patinája döntött az FTC mellett? + Az igazat megvallva nem voltam vérbeli fradista, viszont mindigis tiszteltem és nagyra tar­tottam az egyesületet. Arra meg végképp nem gondoltam, hogy egyszer majd idehívnak futbal­lozni. A választásban a márka­néven kívül az is sokat nyomott a latba, hogy itt a továbbtanulá­som is megoldódik.- Melyik tanintézetbe ké­szül? + Vendéglátóipari szakkö­zépiskolát végeztem, s ugyanezt a főiskolát szeretném folytatni.- A fütballbúcsú után nyil­ván szeretne üzletet nyitni? + Nem, ilyen terveim nincse­nek. Sokkal inkább a szálloda- ipar vonz. Fél évet dolgoztam korábban szállodaportásként, s élveztem a dolgot.- Beszél nyelveket? + Négy évig tanultam néme­tül.- Kedvenc posztja a futball- pályán? + Jobblábas vagyok, de leg­szívesebben bal oldali éket, vagy balszélsőt játszom. A serdülő és ifi csapatban mindig középcsatár voltam, s akkor mindig sok gólt rúgtam. Az utóbbi időben azon­ban nem a végrehajtásban, ha­nem inkább az előkészítésben je­leskedem.- Ősszel hány gólt szerzett? + Csupán kettőt, de volt leg­alább nyolc—tíz gólpasszom.- Hogy érzi magát új csapa­tában? + Egyelőre kitűnően.- Milyennek ítéli meg esé­lyeit, sikerül beverekednie ma­gát a tavaszi kezdőcsapatba? + Csak reménykedem ebben. Egyelőre csak egy vagyok a jelöl­tek közül, akinek sok még a ten­nivalója ahhoz, hogy NB I-es játékos lehessen.- Ha ott lesz a legjobbak kö­zött, azt elsősorban milyen eré­nyének köszönheti? + Hát, azt hiszem az átlagon felüÜ gyorsaságomnak. Más téren viszont még sokat kell ja­vulnom. Nem az igazi még a lö­vőtechnikám, s a jó értelemben vett keménységnek is híján va­gyok.- Eddigi tapasztalatai szerint miben különböznek az élvonal­beli labdarúgók az NB II-esektől? * Nem csupán játékban, de gondolkozásban is gyorsabbak az NB I-esek. Na és nem utolsó­sorban kellő önbizalommal is rendelkeznek.- Fonnyadt Zsolt is bízik ön­magában? + Sajnos nem eléggé. Mond­hatnám cémaszálon függő dolog nálam az önbizalom. Persze egy jó bemutatkozás sokat segítene. Az egészen biztos, hogy feldob­na. De a bemutatkozásig el kelle­ne jutni.- Hogy él itt a fővárosban? + Egy Cooptourist lakásban lakom, szabad időmben tanu­lok, olvasok, zenét hallgatok.- Barátok? + Van néhány fiú Keszthely­ről, akikkel összejövünk néha.- Nem nehéz távol a család­tól, magányosan élni? + Kicsit nehéz, de meg kell szoknom. Az elkövetkezendő három év dönt el mindent. Azt, hogy lesz belőlem futballista, vagy sem. Pontosabban, hogy beteljesednek nagy terveim, vagy vége labdarúgó pályafutásomnak. Mert nem akarom végigkilincsel­ni a klubokat fentről lefelé. Ha nem állom meg a helyem itt fent, alighanem befejezem. Bár úgy búcsúztak tőlem Keszthe­lyen, hogy ha nem sikerül az élvonalbeli kirándulásom, vissza­várnak, de aligha kezdem a nagy futballvándorutat. Persze most nem a visszavonuláson, hanem az előrehaladáson gondolkodom. Hosszú időt szeretnék az Üllői úton eltölteni, s nem keserű száj­ízzel távozni onnan.- A mgy eUiuiározások mel­lé jóadag kvnokság és szívósság is szükségeltetik, mert enélkül ritkán ér célba valaki. + Nem mondom, hogy vas­akarattal lennék megáldva, de azért amit egyszer elhatározok, annak kivitelezéséről nem mon­dok le egykönnyen. Ennyit tehát bemutatkozás címszó alatt. A többit a pályán kívánja elővezetni az új fiú, akit úgy hívnak: Fonnyadt Zsolt. V.S. Az magától értetődik, hogy a stadion áll és működik. Másként nem lenne hol megrendezni a mérkőzéseket. Abba viszont nem — vagy csak ritkán — gondolunk bele, hogy ezt a stadiont működtetni kell, a füvet gondozni, a padsorokat javítgatni, a büfét üzemeltetni, és így tovább. A hátteret gyakran észre sem vesszük, pedig a létesít­mény dolgozói nélkül ugyanúgy nem lenne mérkőzés, mint játéko­sok nélkül. A Ferencváros létesítményeiről, azok jövőjéről beszélgettünk dr. Török Lajos igazgató-helyettessel.- Ön egy éve dolgozik az Üllői úton, ezért arra kérem, először vázolja azt az utat, amelynek jelenlegi állomása Ferencváros.- Bemutatkozásnak talán elég annyi, hogy negyvenöt éves va­gyok, és agrármérnöki diplomám van. Huszonöt évet töltöttem el a keszthelyi egyetemen, majd 1987 decemberében jöttem a Ferenc­város sport létesítményekhez (igazgatósághoz).- Meglehetősen nagy váltásnak tűnik.- Pedig nem az. Az egyetem és a létesítmény is a Mezőgazdasá­gi Minisztériumhoz tartozik, tehát valójában „családon’ belül ma­radtam. Keszthelyen a kutatás szervezési osztályt vezettem, mellet­te pedig társadalmi munkában a Keszthelyi ATE Haladás elnöksé­gének a tagja voltam, 15 évig elnök-helyettesként dolgoztam, s köz­vetlenül hozzám tartozott a labdarúgás is.- Ezzel együtt továbbra is nagy váltásnak érzem az egyetem és a létesítmény vezetői funkciók felcserélését.- Látszólag valóban felfedezhető ebben némi ellentmondás. Ám a sportban eltöltött idő és munka alapján nyugodtan kijelenthetem, hogy nem jöttem idegen területre. Ráadásul az agrármérnöki diplo­ma igen univerzális képzést takar, a műszaki képzésünk is megfelelő volt. Keszthelyen ráadásul megismertem azokat az általános gondo­kat is, amelyek a létesítményeknél adódhatnak, így aztán nem oko­zott problémát a váltás.- Tehát hamar beilleszkedett új környezetébe?- Hamar. Szerencsés ember vagyok, mert eddig mindig remek fő­nökeim voltak, akiktől sokat tudtam tanulni. Itt sincs másként, és ez segítette a beilleszkedésemet.- Mi ösztökélte erre a váltásra, amely ráadásul azzal is járt, hogy Keszthelyről a fővárosba kellett költöznie.- Erőssé vált bennem az igény a megújulásra. Ráadásul mellék­állásban már nem tudtam volna színvonalasan dolgozni a sportban, így választanom kellett: szakma vagy sport. Ez a lehetőség egyszerre kínálta a kettőt. Könnyítette a döntésemet, hogy két fiam befejezte a középiskolát és Budapesten szeretnének továbbtanulni, feleségem is támogatta, hogy Budapestre jöjjünk.- Mi a feladata konkrétan?- A létesítmények műszaki területeit fogom össze. Az eddig el­telt egy év egyébként arra ment el, hogy megismerjem a létesítmé­nyeinket, és azok kapcsolatrendszerét az egyesülettel. A négy jelen­tős terület - Üllői út, Népliget, Vizisport utca és Latorca utca - egyaránt rengeteg munkát igényel. Biztosítanunk kell a sportolás­hoz szükséges feltételeket személy, tárgy és eszköz vonatkozásban. Mindezt úgy, hogy a költségvetési támogatás nem fedezi a kiadáso­kat. Ebből pedig az következik, hogy gazdálkodnunk kell és növel­nünk a saját bevételeinket.- Ezt hogyan érhetik el? '- Sajnos, a kiadások egyre növekednek, a közeljövőben emel­kednek például a csatorna-, a víz- és villanydíjak, nem beszélve a gépjárművek üzemeltetési költségeiről. A színvonalból azonban nem szeretnénk engedni. Két úton haladunk egyszerre: csökkentjük költ­ségeinket (ez a nehezebb), és növelni szeretnénk bevételeinket. Az elsőről annyit, hogy vannak belső tartalékok, amelyeket elsősorban takarékos gazdálkodással tárhatunk fel. A másik úthoz pedig ötletek­re van szükség.- Gondolom, született már néhány.- Igen. Például tervezzük, hogy elektromos jegy ellenőrző rend­szert állítunk fel az Üllői úti stadionban. A gazdasági számításokat most végezzük. Saját erőből nem tudjuk létrehozni, ezért támogatót kerestünk, s úgy tűnik, sikerül megállapodnunk a Hungária Biztosí­tóval. Úgy gondoljuk, hogy a potyások kiszűrésével tíz százalékkal nőnek bevételeink. De gondoltunk arra is, hogy a stadion Könyves Kálmán körúti részén pavilonsort építünk és azokat bérlemény­ként hasznosítjuk, és ezzel a telepünk is rendezettebb lenne. Ám ezek egyelőre csupán elképzelések, nem tudjuk, mi válik majd való­ra.- Tudnak-e javítani a labdarúgó utánpótlás pályagondjain?- Remélem, hogy igen. A Ganz-Mávag egykori sporttelepén sze­retnénk az utánpótlásnak egy centrumot kiépíteni. Egy helyen így mindent megoldanánk, nem kellene másutt pályát bérelnünk, és ez­zel sok pénzt is megtakaríthatnánk. A teljességre való törekvés nél­kül ezek azok a feladatok, amelyeket a közeljövőben szeretnénk megoldani, természetesen úgy, hogy a meglévő létesítményeinknél az üzemeltetést megfelelő szinten biztosítjuk.- Végül hadd kérdezzem meg, hogy néhány év múlva a munká­ját tekintve mire lenne a legbüszkébb?- Büszke lennék arra, ha budapesti viszonylatban az egyik leg­szebb és legkorszerűbb, minden szakmai igényt kielégítő létesít­mény együttesben ferencvárosi sikereknek tapsolhatnának a Fradit szerető tízezrek. P.Gy.L.

Next

/
Thumbnails
Contents