Fradi műsorlap (1989)

1989. február 25.

1989. február 25. Üllői út: Ferencváros- Siófok Balról: Fischer, Albert, Dzuiják, Pintér, Bus, Józsa. Elől: Bánki, Simon, Kincses, Limperger, Dukon AZ FTC SKJFOKON SZEREZTE ELSŐ HÁROMPONTOS GYŐZELMÉT Itt a foci, itt van újra! - mon­da a költő, ha nem is pontosan így, s ha nem is pontosan ezt. Lényeg az, ismét megkezdődik a labdarúgó-bajnokság. A Ferencváros csapata a nyitó mérkőzésen a Siófok együttesét fogadja, s bizonyára harcos, ke­mény összecsapásra számíthat­nak a szurkolók. Aki látta a baj­nokság őszi nyitányán a siófoki stadionban rendezett találkozót, igazolhatja a fenti megállapítás helyességét. Akkor, az éppen edzőváltozá­son átesett Balaton-parti gárda sok borsot tört a fővárosi zöld- fehérek orra alá. Gellei Imre ra­gyogó csapatot küldött pályára, s gyakran csak a ferencvárosi vé­dők önfeláldozó közbelépésének volt köszönhető, hogy nem zör- rent meg a Fradi hálója. Ebben, persze, nagy szerepe volt Józsa Miklósnak, az FTC elsőszámú kapusává akkor előlépett portás­nak. (Mint az emlékezetes, Zsi- borús Gábor tavaly nyáron a szö­uli tornán megsérült - a szerk.) Józsa olyan kihagyhatatlannak látszó gólhelyzetekben hárított, amikor már a ferencvárosi szur­kolók is gólt láttak. Előfordult, hogy a siófoki csatár egyedül húzott kapura, s az ötös magassá­gából próbálta elrúgni Józsa mel­lett a labdát. Ám a verőfényes napsütésben felhevült szurkolók­ban a nagy forróság ellenére is meghűlt a vér, amikor a labda a kapus érintése nyomán elkerülte a kaput. Egyébként Józsa Miklós a je­lek szerint az úgynevezett „egy az egy ellen ’ helyzetek specialis­tájává nőheti ki magát, hiszen az Újpesti Dózsa ellen hasonló hely­zetben szintén ő nyerte meg a párviadalt, s korábban — éppen tavaly ilyenkor, a Debrecen elleni tavaszi szezonnyitón - Benyó lövését ütötte ki hasonló szituá­cióban. Az augusztusi meccset inkább a védők hozták a csapat számára. Nekik azon a találkozón vala­hogy jobban kijött a lépés. Az egy szem gólt is hátvéd szerezte, Pintér Attila. Igaz, nem akció végén, hanem büntetőből talált a hálóba. A csatároknak azon a mérkőzésen valahogy nem akart összejönni semmi, pedig számta­lan gólhelyzetet alakítottak ki. Ám a befejezés nem sikerült. Dzuiják Csöpi ugyan a befejezés előtt rúgott még egy gólt, számos vélemény szerint teljesen szabá­lyosat, a játékvezető azonban les miatt nem adta meg. A mérkőzést egyébként Pla- sek Gábor vezette, s a találkozó utáni napokban ténykedését szá­mos bírálat érte. Mondván: a Fradinak fújt. Természetesen minden nézőpont kérdése. Az mindenesetre tény, hogy a siófo­ki klubház előtt indulatosan ma­gyarázó-várakozó hazai szurko­lók gyűrűjén át rendőri kiséret biztosította a játékvezető számá­ra az utat gépkocsijáig... A végeredmény ettől azonban nem változott. Ez volt a Ferenc­város első, három pontot érő győzelme. A csapat tehát foly­tatta az elmúlt bajnokság utolsó harmadában mutatott nagyszerű szereplését. Olyannyira, hogy a Siófok után zsinórban verte so­ron következő ellenfeleit:^ Vá­cot, a Dunaújvárost, az Újpesti Dózsát, s két pontot érő győzel­met aratott Szombathelyen. Tel­jesítményével nem is volt másutt, mint a bajnoki tabella első he­AZ FTC HAZAI TAVASZI MÉRKŐZÉSEI február 25., szombat: 14,00 óra FTC-Siófok március 11., szombat: 14,30 óra FTC -Dunaújváros március 25., szombat: 15,00 óra FTC-Haladás április 15., szombat: 1630 óra FTC-MTK VM május 03., szerda: 19,00 óra FTC-Répcelak (MNK) május 06., szombat: 17,00 óra FTC—PMSC május 20., szombat: 19,00 óra FTC-Tatabánya május 27., szombat: 17,00 óra FTC-ZTE június 07., szerda: 1730 óra FTC-Vasas SC lyén. Bizony, a szurkolók na­gyon régóta várták már ezt a csa­pattól. A tavaszt csak eggyel hátrább- ról, a második helyről váija a Ferencváros. A Siófok ismét jó formában van. Bizonyítja ezt, hogy az el­ső teremlabdarúgó-bajnokságon megfelelő eredménnyel szerepelt, a honi válogatottban több Fiú is helyett kapott a Balaton-partiak közül. Zsadányi László pedig a világverseny gólkirálya lett, el­nyerve ezzel az Adidas cég aranycipőjét. S mint elmondta, Gellei Imre tanította meg őket a teremfoci fortélyaira. Az itt szerzett tapasztalatokat, a gyors kombinációkat igyekeznek át­menteni a nagypályás játékukba is. A Ferencvárosnak fel kell te­hát kötnie azt a bizonyos fe­hérneműt, ha ismételni akar, ha győztesen kívánja elhagyni az Üllői úti stadion küzdőterét. — Más eredmény elképzelhe­tetlen! A Fradinak hazai pályán mindig győznie kell - jelentette ki Rákosi Gyula vezető edző. Hozzátéve, hogy ez egyáltalán nem frázis, az ilyen helyzetben szívesen használt edzői szólam, hanem a legtermészetesebb köve­telmény a legnagyobb szurkoló- tábort magáénak valló klub játé­kosaival szemben. A győzelemre valóban min­den esélye megvan a Fradinak a Siófok ellen, hiszen remekül sikerült alapozó időszakot hagy­tak maguk mögött. Rákosi Gyu­la nem kímélte fiait. Ám néha még maga a tréner is meglepő­dött, hogy a játékosai milyen alázatosan indultak neki a leg- megerőltetőbb gyakorlatoknak is. Egy-két kivételtől eltekintve a menők is ugyanolyan intenzi­tással alapoztak, ahogy a fiatal „csibék”, a holnapi Ferencváros Ígéretei csipkedték magukat. A nagy visszhangot kiváltó „kivé­telről” már beszámolt a sajtó. A menők esetében pedig egyál­talán nem szívességről van szó, amikor nem beszélünk kivétele­zett helyzetről. Odaadó teljesít­ményük pusztán azért érdemel külön említést, mert nem volt műidig jellemző az együttes há- zatáján, hogy mindenkire ugyan­azt a mércét használják. Rákosi Gyula azonban nem tud kibújni a bőréből: amit játé­kosként rögzített magában - hogy tudniillik fizikai felkészült­ség nélkül nem bontakozhat ki a játék —, abból edzőként sem en­ged egy jottányit sem. A háromhetes népligeti edző­tábor azonban megmutatta, hogy olyan gárda kovácsolódott össze az Üllői úton, amely nemhogy aláveti magát zokszó nélkül az ZSIBORÁS ÉS MELINDA a nép­szerű rejtvényújság címoldalán. A nagysikerű dalok kazettája a Fradi-ajándékboltban is kapható. edzői utasításoknak, hanem a szabadidőben még további ön­kéntes feladatokra is vállalkozik. Kincses Sándor csapatkapitány vezetésével többször látogatott el a társaság vacsora után a Fra­di szálló kondi-termébe, ahol súlyzóval a kézben „mozogták le’ a finom falatokat. (A Fradi vendéglő dolgozói igazán kitet­tek magukért, a játékosok gon­dolatát is lesve igyekeztek össze­állítani az étrendet, s teljesíteni minden kívánságot.) Nem volt ritka a szobában a fekvőtámaszo­kat „gyúró” játékos sem, s az uszodában is föl-fóltűnt a csapat tagjai közül jó néhány fiatalem­ber — pótedzést vezényelve ma­gának. Ott lobog tehát a győzni aka­rás lángja a „spilerek lelkében. Méghozzá oly erősen, mintha ta­vasszal valamennyi ellenfelüket le akarnák perzselni a pályáról. Nem más állította ezt, mint Bodnár József gyúró, aki hason­ló elszántsággal készülő csapatot legutóbb 1981—82-ben látott, amikor a szezon végén ugye... De ne kiabáljuk el a dolgot, in­kább azt tanácsolom a szurko­lóknak: váijuk csendben a cso­dát! Hátha idén összejön. Az első tavaszi mérkőzésre nem kell sokáig várni. Rákosi azt mondta, a három pont meg­szerzése nagyon fontos lenne, mert a jó kezdés még jobb foly­tatást kényszeríthet ki a fiúk­ból. Ezek után nincs más hátra, mint a bíró sípjelére várni. Kezdődjék a játék! Horváth K. József

Next

/
Thumbnails
Contents