Fradi műsorlap (1986/87)

1986. november 1.

1986. novemberi. Üllői út FTC-RÁBA ETO A KÉT CSAPAT EGYMÁS ELLENI BAJNOKI MÉRKŐZÉSEI AZ ÚJ STADION MEGNYITÁSA ÓTA 1974. szeptember 25. Üllői út: FTC—Rába ETO 6—1 Gólszerzőnk: Szabó 5 (!), Bálint 1975. március 15. Győr: Rába ETO—FTC 2—1 Gólszerzőnk: Bálint 1975. november 22. Üllői út: FTC—Rába ETO 2—2 Gólszerzőnk: Nyilasi, Pusztai 1976. április 21. Győr: Rába ETO-FTC 4-2 Gólszerzőnk: Bálint, Pusztai 1976. augusztus 20. Győr: FTC—Rába ETO 1—1 Gólszerzőnk: Szabó 1977. április 9. Üllői út: FTC-Rába ETO 2-1 Gólszerzőnk: Ebedli, Pogány 1977. november 5. Győr: FTC—Rába ETO 2—1 Gólszerzőnk :.Vépi, Szokolai 1978. március 11. Üllői út: FTC-Rába ETO 0—0 1978. szeptember 2. Győr: FTC-Rába ETO 2—0 Gólszerzőnk: Nyilasi, Takács 1979. június 13. Üllői út . FTC-Rába ETO 2-1 Gólszerzőnk: Ebedli, Magyar 1979. október 6. Üllői út: FTC-Rába ETO 5-2 Gólszerzőnk: Szokolai 2, Nyilasi, Pusztai, Pogány 1980. május 7. Győr: Rába ETO—FTC 3—1 Gólszerzőnk: Szokolai 1980. augusztus 30. Győr: FTC-Rába ETO 2-2 Gólszerzőnk: Szepesi, Nyilasi 1981. március 8. Üllői út: FTC-Rába ETO 2-1 Gólszerzőnk: Murai, Nyilasi 1981. november 25. Győr: Rába ETO-FTC 2-0 1982. április 28. Üllői út: Rába ETO-FTC 4-3 Gólszerzőnk: Szabadi, Pogány, Ebedli 1982. november 7. Népstadionjába ETO-FTC 3-0 1983. május 23. Győr: FTC—Rába ETO 3—3 Gólszerzőnk: Nyilasi 3! 1983. szeptember 17. Üllői út: FTC-Rába ETO 2—2 Gólszerzőnk: Pogány, Szántó 1984. április 7. Győr: Rába ETO-FTC 3-2 Gólszerzőnk: Kerekes, Szabadi 1984. november 3. Győr: Rába ETO-FTC 5-1 Gólszerzőnk: Szabadi 1985. május 22. Üllői út: FTC-Rába ETO 5-2 Gólszerzőnk: Pölöskei 2, Bánki, Rubold, Zsinka 1985. augusztus 10. Győr: FTC-Rába ETO 5-4 Gólszerzőnk: Zsinka 2, Ebedli, Kvaszta, Bánki 1985. november 2. Üllői út: FTC-Rába ETO 1-1 Gólszerzőnk: Palkovics A két csapat egymás elleni bajnoki mérlege (1937—1985) 76 mérkőzés 35 FTC győzelem 19 döntetlen 22 Rába győzelem A gólkülönbség 161 —117 az FTC javára Budapesten Győrben 38 23 7 8 38 14 12 12 Hargitai Károly, az FTC ügyvezető elnöke:. Pusztai László, szakosztályvezető: _______ Da lnoki Jenő, vezető edző:. Hunyadvári Zoltán, a stadion ,jegyfőnöke”:_______ Dr . Füredi Lászlóné, a Baráti Kör ügyv.titkára:_____ Dr. Császár Gábor, a jégkorong szakosztály vezetője: Hende Ferenc, a Fradi ajándékbolt munkatársa:. Zsiborás Gábor, az FTC Toldi vándordíját nyert kapusa:. Glumercz Lajos, az FTC étterem vezetője:____:_______ Ko már László, táncdalénekes: Ml TÖRTÉNT A LEGUTOLSÓ FTC-RÁBA ETO MÉRKŐZÉSEN? A mérkőzést az Üllői úti sta­dionban hivatalosan 15 105 néző tekintette meg. Ami pedig a mér­kőzés díszvendégeit illeti — kül­földről érkeztek: Joao Havelange a FIFA elnöke és Joseph Blatter az UEFA főtitkára! Érdekes mérkőzést láthattak, a végén örvendező győriekkel és lehorgasztott fejű ferencvárosiak­kal. A 14—4-es szögletarány az FTC javára, no meg az a tény, hogy Ulbert kapus parádés védé­sei után 8-as osztályzatot kapott a Népsport tudósítójától, mutat­ta — a Fradi jóval közelebb állt a győzelemhez. Érdekes módon a sorozatos ferencvárosi támadások ellenére a vendégcsapat szerzett vezetést, a győriek második támadása Preszeller góljával végződött. Félidőben a Rába vezetett 1—0-ra! A Fradi az 52. percben egyenlített, Palkovics kavarodás után 9 m-ről talált a kapuba. Dalnoki mester mérkőzés utáni nyilatkozata:- Olyan nagy fölényben vol­tunk, hogy szinte egyoldalú volt a játék, majd felbillent a pálya. Adódtak helyzeteink is, de eze­ket sajnos nem tudtuk kihasznál­ni. Játékunkból, a csapat teljesít­ményéből az hiányzik, ami a fut- ballnak a savát-borsát jelenti: a gól. A Rábától az idén 3 pon­tot elvettünk, s ez igazán nem kis dolog. Ezzel együtt nem fel­hőtlen az örömünk, mert a mai mérkőzésen is mi voltunk jobbak és győznünk kellett volna. Tipp-tizenegy Milyen számszerű eredménnyel zárul a 77. FTC-Rába ETO bajnoki, mérkőzés? Aki telitalálatot ér el — vagyis 100%-osan eltalálja a mér­kőzés végeredményét, a Boy Vállalat által felajánlott ajándékkosarat kapja - házhoz szállítva! Minden meccsre egy csapatra való — többségében ismert — szemé­lyiséget kérünk fel. FRADISTÁK FIGYELEM! A Fradi színes csapat­képet az elmúlt na­pokban az FTC és a Boy Vállalat 30 Ft-os áron megjelentette. A műnyomó papírra ké­szült 40x60 cm-es színes posztert a Fradi ajándékboltban és a Boy Vállalat Bajcsy— Zsilinszky út 20 .sz. alatti üzletében vásá­rolhatják meg. Medgyesi Lajos, az FTC autóbusz „örökös vezetője”:. .3-2 .2-1 2-0 .3-0 3- 1 4- 2 4-2 1-0 1-2 3-1 3-1 ELKÉSZÜLT A JÉGKORONG BAJNOKSÁG SORSOLÁSA Az FTC az első körben csak egyszer játszik vi­déken: november 19.: Jászberényi Lehel—FTC november 21.: FTC—Dunaújváros december 3. FTC-Miskolc december 5.: KSI-FTC december 8.: FTC-Álba Volán lecember 12.: Dózsa—FTC MAGYARORSZÁGON NOVEMBER 7 e immár 36 éve történelmi ünnepnap. 1950. október 29-én az Elnöki Tanács törvényerejű rendelete november 7-ét állami ünneppé nyilvánította. Az első november 7-ről elnevezett teret Budapesten adták át. Az egykori Oktogon neve ma is November 7. tér... A jeles ün­nepnapról az elmúlt évtizedek alatt utcákat, tereket, hajót, gyárat, szocialista brigádokat neveztek el. A sportmozgalomban pedig évek óta november 7-e alkalmából adományozzák a legmagasabb kitünteté­seket. Az FTC-ből idén kitüntetettekkel lapunk kö­vetkező számában foglalkozunk. Az FTC-Vasas mérkőzésen 0—0-as állásnál Palkovics lövése a kapufán csattant! Hogyan élte át mindezt a szenvedő fél?- Dzurják nagyszerű beadása után belsővel lőttem el a labdát és úgy éreztem, hogy egy pilla­nat - és gólszerző vagyok. A ka­pufa csengése „ébresztett” - ez a lehetőség kihasználatlan ma­radt. Talán a mérkőzés végső ki­menetele is másként alakult vol­na, ha nekem ez a megmozdulá­som gólt hoz... * A szurkolók kellemes megle­petéssel tapasztalták, hogy a kö­zelmúlt Üllői úti mérkőzéseire zeneszóval fogadták a pályához érkezőket. A Pénzügyőr zenekar a klubház oldalánál helyezkedik el és a metró feljáróból érkező szúrkolókat a Fradi indulóval fo­gadja... Félidőben azután „pá­lyára lépnek” az egyenruhás ze­nészek és ott folytatják hangu­latkeltő muzsikájukat. Köszö­net érte. A szurkolók jó közérzetének, hangulatának érdekében jelentet­jük meg mérkőzésről—mérkőzés­re lapunkat is, amely remélhető­leg elnyeri tetszésüket. A követ­kező Üllői úti mérkőzésre meg­jelenő lapban figyeljék az 5. ol­dalt. 1000 db újságot megszámo­zunk és a kitépett számozott szelvényre a lelátók alatti büfék­ben, a mérkőzés szünetéig 1 po­hár forró tehát ingyen kapnak! Ugyancsak a szurkolók kiszol­gálását jelentheti, hogy a Fradi ajándékboltban a találkozók előtt összehajtható zöld—fehér ülőpárna és Fradi harsona is vá­sárolható. A klub első kanadai labdarú­góját igazolta le a közelmúltban. Az FTC történetében igaz, nem ő az első kanadai sportoló — a harmincas években Stapleford jégkorong játékosedzőnk .volt! Az első kanadai futballista FTC- hez történő átigazolásáról Havasi Mihály technikai vezető a követ­kezőket mondta:- Hosszas huzavona után 1986. október 16-án végre pont került Mickel Víg leigazolása ügyére. Először augusztusban kértük a Kanadai Labdarúgó Szövetséget, hogy adjanak játék- engedélyt az ideiglenesen Ma­gyarországon tartózkodó labda­rúgó részére. Neki nagy vágya volt, hogy ha rövid ideig is, de ferencvárosi labdarúgó legyen. Telexeinkre nem válaszoltak, de végül Borbély Pálnak, a Nép­sport főmunkatársának a segítsé­gével a Kanadai Követségen ke­resztül sikerült a leigazolást el­intézni. Víg a Vasas elleni mérkőzésen a juniorban mutatkozott be fe­rencvárosi játékosként. Magyar származású, de nem beszél ma­gyarul, csak annyit tud a nyel­vünkön, amennyi az edzések megértéséhez szükséges. Azt azért már szépen ejti, hogy „Hajrá Fradi!” * Lapunk megjelenésének nap­jaiban névnapjukat ünnepük a Győzők, Károlyok, Imrék. Köszöntjük névnapjukon lab­darúgó szakosztályunk jelenlegi tagjait, ugyanúgy, mint a régie­ket — így Dr. Lakat Károlyt, Láng Károlyt, Ombódi Imrét, Martos Győzőt. Tisztelettel és szeretettel kö­szöntjük azokat a kedves szúr­kolókat is, akik szintén ekkor ünnepük névnapjukat. * Az FTC elnöksége Kutasi Károly címére dísztáviratot adott fel abból az alkalomból, hogy az egykori ferencvárosi kapus október utolsó hetében 80. születésnapját ünnepelte. Kutasi a harmincas években vé­dett a Fradiban és tagja volt az 1933-34-es bajnok, valamint az 1935-ös MK győztes csapatnak. Visszavonulása után a Fradi öregfiúk családjának egyik agi­lis, irányító tagjaként két évti­zedig tevékenykedett az FTC- ért. Az idős, de napjainkban is jó fizikumnak örvendő sportem­bernek erőt, egészséget kívánunk. Az oldalt írta és összeálütotta: Nagy Béla

Next

/
Thumbnails
Contents