Fradi magazin (2002)

2002 január / 1. szám

Fradi futballszilveszter - anno és most Kilencven éve volt az első szilveszteri kollektív ferencvárosi koc­cintás... Az FTC csapata 1911. december 31-én a német-angol tú­ra részeként Berlinben tartózkodott. A csapat az előző napon a Hertha Berlint győzte le 4-2-re, így jó hangulatban várták az óév-búcsúzta­tót. Ungár Gyula kapusunk naplójában többek között ezeket írta: „Lát­ványos volt a Szilveszter este Berlinben. Az utcákon ember ember há­tán tolongott, s dudálva, kereplőket forgatva várták az újévet. Mi szép csendben hazamentünk a hotelbe és az otthoniakra gondoltunk. Éjfél­kor a szálló bárjában egy-egy kis kupica likőrrel kívántunk egymásnak Boldog Újévet. Elénekeltük a Himnuszt, majd ezután mindenki fel­ment a szobájába. Január elsején ugyanis a német bajnokcsapattal játszottunk.” (FTC-Preussen Berlin 7-2! A szerk.) Az első szilveszteri koccintás óta sok évtized telt el, s bizony a fradistákat a sok túra miatt a karácsony és a Szilveszter számtalan­szor külföldön érte. Azután amikor megszűnt a túrázások sorozata, itt­hon az Üllői úti klubházban is összejöttek a futballisták, és együtt kö­szöntötték az újévet. Hat évtizeddel ezelőtt például így: 1941. december 31-én este a vacsorát követően adták át az 1940-41 -es bajnokságért járó aranyérmeket a ferencvárosi futballis­táknak. Bizony bajnoki érmek kiosztása mindmáig nem történt Szil­veszterkor! Azután a szilveszteri hangulatban a 12. gongütés után Mailinger Béla elnök úr egy székre állva mondta az újévi köszöntőt:- Az elmúlt év sok keserűséget és bánatot is hozott, de volt ben­ne persze öröm is. Hogy az újév mit hoz, nem tudjuk. Hitnek és biza­kodásnak kell azonban élni bennünk, hogy az újév mégis csak több jót hozzon nekünk, mint a régi. Ilyen hittel kívánok boldog újesztendőt a Ferencváros nagy családjának! Az elnök köszöntője szikra volt. Fellobbantotta a ferencvárosi szí­veket. A játékosok leemelték a székről Mailinger Bélát és betessékel­ték a különszobába.- Elnök úr - jelentette ki Finta - most „vérszerződést" kötünk. Azok a játékosok, akik itt vannak, ünnepélyesen megígérjük, hogy ta­vasszal minden tudásunkkal és igyekezetünkkel azon leszünk, hogy méltók legyünk a Ferencváros régi hagyományaihoz. Pezsgő durran, poharak csendülnek össze. A ferencvárosi játéko­sok „vérszerződést" kötöttek. Lázár Gyula szeméből kicsordult a könny... Bent a nagyteremben áll a tánc. A falakon régi bajnokcsa­patok fényképei, régi dicsőségek emlékei... * * * A Kinizsi-korszakban ez a hagyomány is megszűnt - évekig nem voltak ilyen csapatbeli Szilveszterek. A hatvanas évek elejétől már is­mét együtt volt a gárda - igaz, nem az Üllői úton, hanem a Gorkij fa­sorban lévő ÉDOSZ székházban. Jó hangulatú, hajnalig tartó műso­ros, táncos összejövetelek voltak ezek, amelyen más szakosztályok sportolói is részt vehettek - családostól. Azután a szilveszteri bulikat felváltották a déli koccintások. Dr. La­kat Károly mesteredzőnk az 1968-as bajnokcsapatot - akkor éves bajnokság volt - az Üllői úti klubházba hívta, természetesen a teljes elnökséggel együtt. A déli koccintás ezután hagyományossá vált - azzal a kis módosítással, hogy a klubház az Üllői úti sarokról mai he­lyére „tolódott’1... Az új klubház még átadásra sem került, de a Dél-Amerikából ha­zatérő labdarúgó-csapatot ide invitálták a nevezetes eseményre. 9/M Servern 1062 ÚBetí/afte&t', G8éas1 u/. 1. 9eyb*: 317-2476, 318-6988 • &izzz>: 317-2241 4 YBL TERVEZŐ KFT. 3

Next

/
Thumbnails
Contents