Dr. Papp Jenő szerk.: Folia Entomologica Hungarica 24/24-42. (Budapest, 1971)

ROVARTANI KÖZLEMÉNYEK (SERIES NOVA) TOM. XXIV. 1971. Nr. 24-42. A Folia Entomologica Hungarica magyar, angol, német és francia nyelven közöl érte­kezéseket az entomológiai tárgyköréből. Évente két kötetben (1-2) jelenik meg. Megrendelhető a Természettudományi Múzeum Könyvtárában (Budapest VIII., Baross u. 13) A közlésre szánt kéziratokat a következő címre küldendők: Folia Entomologica Hungarica Szerkesztősége Budapest, VIII.. Baross u. 13 Die „Fólia Entomologica Hungarica'' veröffentlichen in ungarischer, englischer, deutscher und französischer Sprache Abhandlungen aus dem Gebiete der Entomologie. Sie erscheinen jährlich in zwei Bänden (1-2) und können durch die Bibliothek des Ung. Naturwissenschaftlichen Museums bestellt werden (Budapest VIII., Baross u. 13). Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden: Redaktion der Folia Entomologia Hungarica Budapest VIII., Baross u. 13. Ungarn The "Folia Entomologica Hungarica" publishes papers on entomology in Hungarian, English, German, and French. Two volumes (1-2) are anually published; they can be ordered from the Library of the Hungarian Natural History Museum (Budapest, VIII., Baross u. 13) MSS to be sent to the E.d itorial Board, Folia Entomologica Hungarica Budapest. VIII., Baross u. 13, Hungary

Next

/
Thumbnails
Contents