Dr. Steinmann Henrik szerk.: Rovartani Közlemények (Folia Entomologica Hungarica 21. Suppl. Budapest, 1968)

FOLIA EN TOM O LOG IC A HUNG ARICA (SERIES NOVA) TOM. XXL 1968. Suppl SZERKESZTI DR. STEINMAHN HENRIK KIADJA A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG ÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM FŐIGAZGATÓ: DR. SZÉKESSY VILMOS Budapest 1968

Next

/
Thumbnails
Contents