Dr. Szent-Ivány József szerk.: Folia Entomologica Hungarica 5/1-4. (Budapest, 1940)

Folia Entomologica Hungarica A Socierare Enromologica Hungarica edira Vol. V. Fasc. 1—4, BUDAPEST. V. köt. 1—4. füz, TUDOMÁNYOS ÉS ALKALMAZOTT ROVARTANI FOLYÓIRAT. A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG HIVATALOS FOLYÓIRATA. Dr. DUDICH ENDRE, Dr. KADOCSA GYULA, Dr. PONGRÁCZ SÁNDOR Dr. SZABÖ-PATAY DÖZSEF, Dr. SZILÁDY ZOLTÁN közreműködésével szerkeszti : Dr. SZENT-IVÁNY JÓZSEF Munkatársak: Dr. Aczél Márton, Dr. Balogh János, Dr. Fábián Gyula, Dr. Fodor Jenő, Dr. Kaszab Zoltán, Dr. Móczár László, Dr. Soós Árpád, Dr. Szabó Richárd, Dr. Szelényi Gusztáv, Dr. Székessy Vilmos, Dr. Tóth László és Dr. Vcrgha Gyula, BUDAPEST, 1940. A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG TULAJDONA, Editum 1. XI. 1940. Megjelent 1940, XI. 1. Vol. IL sub título Folia Societatis Entomologicae Hungaricae editum. Nyomatott Kripinger Ernő könyvnyomdájában, Budapest, VI, Izabella-utca 72/a.

Next

/
Thumbnails
Contents