Dr. Szent-Ivány József szerk.: Folia Entomologica Hungarica 4/3-4. (Budapest, 1939)

Folia Entomologica Hungarica A Societate Entomologica Hungarica édita Vol. IV. Fasc. 3-4. BUDAPEST. IV. kot 3-4. füi. TUDOMÁNYOS ÉS ALKALMAZOTT ROVARTANI FOLYÓIRAT. A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG HIVATALOS FOLYÓIRATA. Dr. DUDICH ENDRE, Dr. KADOCSA GYULA, Dr. PONGRACZ SÁNDOR Dr SZABÓ-PATA Y JÓZSEF, Dr. SZILÀDYZOLTÂN közreműködésével szerkeszti : Dr. SZENT-IVÁNY JÓZSEF. Munkatársak: Dr. Aczél Márton, dr. Balogh János, Dr. Fábián Gyula. dr. Fodor Jenő, dr. Kaszab Zoltán, dr. Móczár László, dr. Soós Árpád, dr. Szabó Richárd, dr. Szelényi Gusztáv, dr. Székessy Vilmos, dr. Tóth László és dr. Vargha Gyula. BUDAPEST, 1939. A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG TULAJDONA. Editum 1. IV. 1939. Megjelent 1939. IV. 1. Vol IÎ. sub. titulo Folia Societatis Entomologicae Hungaricae editum. Nyomatott „Rákóczi" könyvnyomdában (Saphir A.) íimor-u. 11.

Next

/
Thumbnails
Contents