Dr. Szent-Ivány József szerk.: Folia Entomologica Hungarica 4/1-2. (Budapest, 1938)

Folia Entomologica Hungarica ASccietate En tomologica Hungarica édita VolJV. Fase. t-2. BUDAPEST. IV. köt. 1-2. füz. TUDOMÁNYOS ÉS ALKALMAZOTT ROVARTANI FOLYÓIRAT. A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG HIVATALOS FOLYÓIRATA. Dr. DUDICH ENDRE, Dr. KADOCSA GYULA, Dr. PONGRACZ SÁNDOR Dr. SZABÛ-PATAY JÓZSEF, Dr. SZILADYZOLTÁN közreműködésével szerkeszti: Dr. SZENÍ-IVÁNY JÓZSEF. Munkatársak; Dr. Aczél Márton, dr. Balogh János dr. Fábián Gyula, dr. Fodor Jenő dr. Kaszab Zoltán, dr. Móczár László, dr. Soós Árpád, dr. Szabó Richárd, dr. Szelényi Gusztáv, dr. Székessy Vilmos, dr. Tóth László és dr .Vargha Gyula. BUDAPEST, 1938. A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG TULAJDONA. Ediium 31. XII. 1938. Megjelent 1938. XII. 31. Vol. II. sub. titulo Folia Societatis Entomologicae Hungericae editum. Nyomatott ,,Rákóczi" könyvnyomdában (Saphir A.) Simor-u. 11.

Next

/
Thumbnails
Contents