Dr. Szent-Ivány József szerk.: Folia Entomologica Hungarica 3/1-4. (Budapest, 1938)

ENTOMOLOGICA HUNGARICA A S0C1ETATE ENTOMOLOGICA HUNGARICA EDITA Vol. III. Fase. 1, 2, 3, 4. BUDAPEST. III. köf. 1-4. füz. TUDOMÁNYOS ÉS ALKALMAZOTT ROVARTANI FOLYÓIRAT A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG HIVATALOS FOLYÓIRATA. Dr. HORVÁTH GÉZA, Dr. SZILÁDY ZOLTÁN, Dr. PONGRÁCZ SÁNDOR, Dr. KADOCSA GYULA, Dr. SZABÓ-PATAY JÓZSEF közreműködésével szerkeszti : Dr. SZENT-IVÁNY JÓZSEF. Munkatársak : Dr. Aczél Márton, dr. Balogh János, dr. Fodor Jenő, dr. Kaszab Zoltán, dr. Móczár László, dr. Soós Árpád, dr. Szabó Richárd, dr. Szelényi Gusztáv, dr. Székessy Vilmos, dr. Tóth László és dr. Vargha Gyula. BUDAPEST, 1938. A MAGYAR ROVARTANI TÁRSASÁG TULAJDONA. Edirum 1. Hl. 1938. Megjelent 1938. III. 1. Vol. II. sub. titulo Folia Societatis Enlomologicae Hungaricae editum. Nyomatott Kovács Vendel könyvnyomdájában Jászberény, III., Megyeház*u. 2.

Next

/
Thumbnails
Contents