Floridai Bajtársi Levél, 1983 (1. évfolyam, 1. szám)

1983 / 1. szám

vm$ í : }-te r.fj b:zÜ t\ <■.•1 M*r\^KKk .. -s;n| EC/ULETTELI VITÉZOi-I * ^983 evf. -I.szám, .: MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐR BAJTÁRSI KÖZÖSSÉG vitéz ROYAL HUNGARIAN MOUNTED POLICE VETERAN ASSOCIATION ASSOCIATION DE LA GENDARMERIE ROYALE HONGROISE Baranchi Tamáska Endre f! -------------------------­ii n it BEKÖSZÖN TO ********************* Ä bajtársi kapcsolatok további megőrzése es ápolása még ma is megma­radt kisebb magyar csoportoknál.-Vannak még mindig, akik érzik azt,hogy ezt a szép láthatatlan köteléket ma sem szabad feledésbe veszni hagyni. 3ok?n már három évtizede is tévftl élnek a magyar Hazától és mégis szí­vesen jönnek magyar társaságba, örömmel beszélik a szép magyar nyelvet, s az idegen könyvek mellett a magyar Írásokat is régi kedvvel olvassák. Kinn ez emmigrátióban tovább él az otthoni "lovas szellem", Összekö­tő kapocs a volt tüzéreknél 3 "Borbála szellem", de úgy látom, hogy a "csendőr szellem" is megmaradt, talán éppen azért, mert a háború utáni kommunista busszá korbácsa éppen rajtuk ütött a legkeményebben.-Ez job­ban megacélozta a Testület volt tagjait. oora^nk erősen megfogytak, de vannak bőven, akik ismerve Testüle­tünk dicső múltját, közénk álltak, mint "tiszteletbeli csendőrök", vagy pedig név nélkül mint csendőr barátok.így a számunk megerősödött, mert megmaradtak igazi jó magyarnak, akik nem félnek közénk jönni és velünk együtt szívesen munkálkodnak az igazi magyar álom,- a szép magyar jövö építésében. Ez a kis folyóirat főleg ezeknek 8 jó bajtársaknak szellemét kép­viseli . í'udjuk, hogy lapjai által,,- a magyar Írásain keresztül még jobb n tudják erősíteni bajtársi kötelékünk láthatatlan láncait. ^tt az amerikai Felvidéken-, főleg Floridában- ez a„kis lap akarja tovább éltetni azt a tüzet, amit nevezhetünk bajtársi köteléknek, vagy bajtársi össsetartozandóságnak is. Ezekkel a gondolatokkal indítjuk ótjára kis folyóiratunkat a "Flo­ridai bajtársi ljevel"-et. Bsrasota, (- csend- őr- szem -j

Next

/
Thumbnails
Contents