Fakutya, 1964 (6. évfolyam, 1-10. szám)

1964 / 1. szám

TENGERENTÚLI KIADÁS HUMOUR DIGEST I öt <: VILÁGRÉSZ í MAGYAR VICCLAPJA '• VI. évfolyam 1. szám. SZERKESZTI: VAJDA ALBERT Vol. 6. No. 1. (1964). Ki vegye el a kezét honnan? Budapesti monológ . . mert nekem ebben gyakorlatom van, tisztelt népfrontba tömö­rült emberiség, kérlek alássan, mert manapság már eztet is lehet mondani, mivelhogy enyhülés van elrendelve. Bennem meg lehet bízni, néptársak, én régi szakember vagyok abban, hogy ki, mikor, honnan vegye el a kezét! . . . Csak emlékezzenek vissza a néptár­sak, én voltam az, aki felálltam a Kisrúgó és Bélgvái' üzemi gyűlésén es arról a helyrül üzentem a Trumannak, hogy azonnal vegye el a kezitKoreáról, mert mi, az egész Kisrúgó és Bélgyár egyemberként állunk a saját hátunk mögött ebben a kérdésben, néptárskák. . . Aztán mit gondoltok, elvtikék, ki volt az, aki amikor a szegény telio Jánosz elvtársat azok a görög kapitalisták bebörtönözték, a ópata Kiszerelő taggyűlésén messzehangzó szóval kiáltotta oda: „El a kezeket Béla János etárstól!“ Én voltam, néptársak! Aztán úgy el is vették róla a kezüket, hogy utca lett belüle Buda­pesten, amitül nem csak a derék jó Bello Jónás etársat emlegetik, hanem még a felmenő rokonságát is, mer csak úgy egymagában nem bírja kimondani az ember az utca nevit. . . Hát a Rossenberg házaspár esetire ki emlékezik? Akkor a Hang­­versenyrendező és Sintércsomagoló Vállalat igazgatója voltam már és onnan kiáltottam egy emberként az amerikai kapitáltőkének, hogy vegye el a kézit, meg a kamatlábát a Rossenberg házaspárról! Belő­lük is utca lett, etársak! Szóval, nem panaszkodom, vót nekem dógom elég. Reggel be­menteni a hivatalba, feltárcsáztam a pártot, megkéreztem, hogy má­ma pedig kinek a kézit kell elvétetnem kiről. . . aztán délután már ott álltam az üzemi gyűlésen és arrul a helyrül üzentem oda és an­nak, akinek és akkor el kellett vinnie a kezét, akiről. . . Dehát. . . lazulnak ezek a dolgok ottan a pártapparátusban. Csak úgy halkan mondom, mer nem akarom, hogy rámtegye a kezét a párt és akkor hiába ordítanám errül a helyről, hogy vegyék le a kezüket rólam. . . De, ami igaz, az igaz. . . Azokban a jó sztálini időkben mindig tudtam, hogy kinek a kezét kell elkövetelni kirül... De most? Alig akad valami... Mi vót itt az utóbbi időben? El a kezekkel Kongótól, el a fogakkal Lumumbától! Nem mondom, annyit elértem, hogy Budapest kapott egy új utcát, amit elneveztek Lumumbának, én meg kaptam egy uj hexenschusst, amit elneveztek lumbágónak. . . De most már hetek óta nem tudom: kinek a kezét kell elvenni honnan? Azért kérem önöket, tisztelt népfrontba tömörült párton­­kívüli társadalom, nevezzenek meg valakit, akinek ott a keze, ahol nem kellene lennie és én biztosíthatom önöket, hogy addig fogom követelni, hogy vegye el onnan és azonnal és arról, ameddig utca nem lesz belőle Budapesten. . . VAJDA ALBERT Teljes gyűjtemény Leaujall yeáti az 5. oldalon A JEREVÁNI RÁDIÓ LEGÚJABB KÉRDÉSEIBŐL Szovjet Örményország főváro­sa, Jereván. A jereváni rádió Bu­dapesten kitalált vicceiből már többször adtunk ízelítőt. Most kaptuk az újév első küldeményét. Bemondó: A jereváni rádióhoz levél érkezett egy üzbég hallga­tótól, aki a következőt kérdi: „Mit nevezünk nyilvános ház­nak?“ A jereváni rádió vála­sza: „Az ipar átszervezésének kérdéseivel nem foglalkozunk“. Bemondó: Novoszibirszki hallga­tónk kérdi: „Mi az abszolút le­hetetlen?“ A jereváni rádió válasza: „A mezőgazdaság szo­cialista átalakításának problé­májával nem foglalkozunk.“ Bemondó: Moszkvai hallgatónk kérdi: „Lehet-e kopasz embert szeretni?“ A jereváni rádió vá­lasza: „Politikával sem foglal­kozunk.“ V.V.V.V/.V.V.W/ZAVA'WVZJV.VAVVVW'.VUWWWA-. VAN EZ ÍGY NÉHA. . . Most nem érek rá semmiféle ostoba új találmányt megnézni, mert meg kell nyernem a csatát. . . Az év találós kérdése — Mi a különbség a háború és a béke között? — Háborúban az emberek meghalnak, békében nem hagyják őket élni.

Next

/
Thumbnails
Contents