Fakutya, 1962 (4. évfolyam, 1-13. szám)

1962-01-10 / 1. szám

TENGERENTÚLI KIADÁS • t t * • | humour I digest "5^7 \ ■ I öf VILÁGRÉSZ MAGYAR VICCLAPJA # ♦ % g <0 P IV. évfolyam, 1. szám. SZERKESZTI: VAJDA ALBERT 1962. január tíz. és még volt idő, amikor azt mondtuk, hogy kés-villa-olló, gyerek kezébe nem való. ÜJÉVI J ÓKI VÁSÁ Az 1962-es év beköszöntése alábbiakat kívánjuk: ADENAUER Szabaduljon meg attól a sú­lyos anyagi gondtól, bogy az USA után most mely államoknak adjon kölcsö­nöket. FIDÉL CASTRO Legyen neki könnyű. . . a nehézség. DE GAULLE Csak nőjjön továbbra is és ne egyék fűszeres és túlsá­gosan (al)zsíros ételeket. EISENHOWER Válasszák meg örökös el­nökké. .. a texasi golfozók, de ne engedjék beleszólni az ügyvezetésbe. HRUSCSOV Találkozzék éjszaka, a leg­sötétebb Angyalföldön ... Sztálinnal. alkalmából a világ vezetőinek az KÁDÁR Disszidálnia kelljen és lak­jon Moszkvában társbérlet­ben Rákosival. KENNEDY Úgy menjen a saját feje után, hogy jobb tanácsadói legyenek, mint eddig. MAO CSE-TUNG A kínai éhínség leküzdésé­re kapjon IKKA csomago­kat Moszkvából. NASSZER További stílusos baklövése­ket és „nílusos“ bukást. NEHRU Avassák fnég ebben az év­ben álszentté. A Fakutya újévi melléklete Idióták Lapja ÉVNYITÓ VICC PESTRŐL A XXII. pártkongresszus ide- ^ jén közös szobába kerül Kádár!| és Gomulka. Éjszaka Gomulka !■ arra ébred, hogy Kádár hango-)> san kiabál álmában: )! — Kötelet Hruscsovnak! Kö- í telet! S Rémülten rázza fel Kádárt: — Ne üvölts így, te őrült!;! Odakint bárki meghallhatja... ■! És különben is... miért követel- Ij tél kötelet Hruscsovnak? !| — Azt... álmodtam, hogy Jj már a XXIII. kongresszuson ve szék részt... U Than főtitkár úrnak, Egyesült Nemzetek Szövetsége, New York, USA. Üj presztízs veszteséghez gratulálunk. Stop. No oszoljanak fel, mert tudunk új működési területet. Stop. Ha torkukon akad az in­diai GOA-CONSTRICTOR, vegyék át tavasszal induló angolnyelvü vicclapunk kiadását. Slop. Ez az ENSZ-nek való feladat. Stop. Egy vicclapnál előny, ha minden amit csinálnak: kész röliej. Stop. FAKUTYA V.'JW.WV^W^WVWWVWWWW^WVWWWWWZ.W.

Next

/
Thumbnails
Contents