Fakutya, 1961 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1961-01-01 / 1. szám

TENGERENTÚLI KIADÁS III. évfolyam, 1. szám SZERKESZTI: VAJDA ALBERT 1961. január 1. SZILVESZTERI MALAC-kodásunk a 6.— 7. oldalon VICCHOROSZKÓP: 3. oldal 1961. ÉVI JÖVENDŐMONDÓ: 4. o’dal ÚJÉVI KALAND FOGAS KÉRDÉS — Csodálatos kaland’m volt szilveszterkor — meséli egyik barátnő a másiknak — Egy elő­kelő szálloda bálijában voltam a társaságommal és ott me isme - kedtem egy idősebb, elegáns úr­ral, aki egész este el nem moz­dult oldalam mellől. Végül haj­­nalfeíé meghívta az egész társa­ságot a villájába .. Ittunk, et­tünk. remekül éreztük magun­kat. Akkor aztán elhívott en­gem, bevitt egy szobába, kinyi­tott egy nagy szekrényt, ami tele volt gyönyörű nercbundá­val és azt mondta, hogy válasz­szák egyet magamnak... — Óriási! — lelkendezik a ba­rátnő — És... és mit kellett csi­nálnod vele? — Semmi az egész — feleli legyintve a mesélő — Egy cen­tit le kell engednem az ujjából, különben teljesen rámillik... — Ügyvéd oltarónk f gyeimé e — Egy halálraítélt, aki megöli kivégzés előtt a hóhérját, véde­­kezhet-e azzal, hogy önvéde­lemből ölt? (Hozzászólásokat szívesen fogadunk) SEGÍTSÉG! SZÓVICC A LÁTHATÁRON!- Azt hiszem, hogy Margitka nem léphet át az Új-évbe? —- Miért? — Mert Ó-lába van... A FŐNYEREMÉNY — Autóbuszon hallottuk — Ha megnyerném a főnyere­ményt, öregem, akkor azonnal be­csuknám a boltomat és a fe'esé­­gem is kereshetne magának vala­mi könnyebb elfoglaltságot. (Beküldte: M. D. Paris) Boldogságot, Békességet, Unalom-mentes Újévet, Észt, Ételt És Édességet Kolbászt, Készpénzt, Képességet (... és még ennél is több jót kívánunk.) VACSORA A PÁRTVEZÉRNÉL Kádár János szilveszteri va­csorán látja vendégül elvbarátait. Vacsora előtt, a háziasszony büszkén jelenti be, hogy a fő­­fogást, a pompás nyúlpecsenyét maga Kádár elvtárs készítette, azzal a két kezével, amellyel Hruscsovval is kezetfogott. A társaság természtesen nem tud hová lenni az elragad látott- Ságtól. A jólneveltségéről híres Marosán, átszellemült arccal for­dul oda Kádárhoz: — Csodálatos ez a nyúl, Já­nos. .. Hogy tudtad ezt ilyen re­mekül elkészíteni? Mielőtt Kádár felelhetne, Ká­­dárné közbevág: — Tudja, ...sokáig volt pác­ban és ettői megpuhult a ge­rince ... ÚJÚJÚI PESTI A pesti Apátia kávéházba be­megy három vendég. — Kérek egy pohár kávét, de ne legyen túl világos — mondja az egyik a pincérnek. — Nekem is kávét, de sötétet rendel a második. Én is kávét kérek, — mondja a harmadik de legyen szíves, nézze meg, hogy alapo­san kimosták-e előzőleg a po­harat. .. A pincér elmegy, aztán kis­vártatva visszatér hárem pohár kávéval és megkérdi: —- Melyikük kérte tiszta po­hárban? ALVILÁGI BESZÉLGETÉS | - Mi a foglalkozásod, apafej? J — Vagányzó vagyok.

Next

/
Thumbnails
Contents