Fakutya, 1960 (2. évfolyam, 9-24. szám)

1960-05-01 / 9. szám

ÖT világrész MAGYAR VICCLAPJA II. évfolyam, 9. szám SZERKESZTI: VAJDA ALBERT 1960. május 1. VAN-E ÉLET A FÖLDÖN? A Fakutya szerkesztősége a következő beadvánnyal fordult a világ tudós-társadalmához: „Évszázadok óta foglalkoztatja az emberiség lángelméit az a kérdés: van-e élet a Marson, lehetnek-e élőlények a Vénuszon, Jupi­teren, Uránuszon, vagy más égitesteken. Úgy hisszük, itt lenne az ideje annak, hogy a világ tudós-társadalma összefogjon és választ találjon arra a kérdésre, amely az egész emberiséget foglalkoztatja: van-e élet a Földön?“ Legújabb pesti LEHET BENNE VALAMI Mondd Lajos, nem csináltál te valami helytelen dolgot? Zseniális felfedezés Liszenko, a világszerte nem­­ismert szovjet biológus közhírré tette, hogy nagyjelentőségű fel­fedezést tett a bolhák hallásával kapcsolatban. A moszkvai egye­tem nagyterme zsúfolásig meg­telt tudósokkal és egyetemisták­kal, akik tanúi akartak lenni a világraszóló felfedezés bejelen­tésének. Liszenko felállt a dobogóra, egy kis dobozból elővett egy bol­hát, ráhelyezte kinyújtott jobb tenyerére és így vezényelt: — Ugorj át a bal tenyerembe! És a bolha engedelmesen átug­rott — Ugorj vissza a jobb tenye­rembe! — vezényelt Liszenko és a bolha engedelmeskedett. Ezután Liszenko kitépte a bolha két lábát, majd ráhelyezte jobb tenyerére és elkiáltotta ma­gát: — Ugorj át a bal tenyerembe! A bolha nem mozdult. Liszen­ko megfogta és áttette a bal tenyerébe, majd pedig újból rá­kiáltott: — Ugorj át a jobb tenyerembe! A bolha ismét mozdulatlan maradt. Ekkor Liszenko odafor­dult a hallgatósághoz: — íme, mondta — felfedezé­sem lényege. Ha egy bolhának kitépik a lábát, nyomban elvesz­ti a hallását. — Tulajdonképen mit neve­zünk szovjete'lenes propagandá­nak? — kérdezte Kádár Jánostól az egyik Budapesten tartózkodó német újságíró. — Mindjárt megvilágítom Ön­nek egy gyakorlati példával, — mondta Kádár. — Nemrég kap­tunk hírt arról, hogy francia bú­várok 4,000 méter mélységet ér­tek el az Atlanti Óceánon, Ugyan­ekkor érkezett a hír arról hogy szovjet búvárok 5,000 méter mélységbe szálltak le. Elhiszi Ön ezt az utóbbit? — Hogyne! — felelte a német újságíró. — Szintén az Atlanti Óceánon történt? — Nem, — felelte Kádár — a Fekete Tengeren. — Dehiszen a Fekete Tenger csak 2,500 méter mély! — No látja! — vágta rá Ká­dár. — Ez a szovjetellenes pro­paganda! HOLTBIZTOS JÓSLAT — Én mondom magának, hogy olyan esztendő még nem volt, mint amilyen a következő lesz! — Ezt komolyan mondja? — De még mennyire... Hát volt már 1961? POLITIKUS-KÉPZŐ TANFOLYAM avagy: készülődés diplomáciai tárgyalásokra. A csúcstalálkozón résztvevő nyugati államférfiak figyelmébe: i HA AZ OKOS ENGED - AZ OSTOBA ÉRVÉNYESÜL i

Next

/
Thumbnails
Contents