A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1918

1918-00-00 / 2291

48/31. 1918. H. M. Valamennyi gyároshoz, iparoshoz, kereskedőhöz, intézethez, vállalkozóhoz, minden munkáltatóhoz! A Népköztársaság až öt legfiatalabb kor­osztálynak, (azoknak, akik 1896-tól 1900-ig születtek,) a népköztársaság rendjének és biz­tonságának fentartására be kell vonulnia. Gyárban, műhelyben, üzletben, irodában nem szabad alkalmazni senkit, aki e katonai kötelezettség alá tartozik s a Népköztár­saság a legszigorúbban fogja büntetni azt 3 munkaadót, aki e rendelkezést meg­szegi. Minden gyáros, iparos, kereskedő, pénzin= tézet, vállalkozó, szóval minden munkáltató 24 órán belül levélben köteles bejelenteni a Hadügyminisztériumnak, hogy alkalmazottjai közül kiket utasított a katonai szolgálat azon= nali megkezdésére s hogy az illetők — névsze= rint felsorolva — hova vonulnak be. Ezt a bejelentést a posta díjmentesen továbbítja! Nem vonulnak be a testileg alkalmatlanok és egyelőre azok, akiknek fölmentése még érvényben van. A kereskedelmi miniszterrel egyetértőén: BARTHA hadügyminiszter. Kultúra nyomda r.-t, Budapest

Next

/
Thumbnails
Contents