A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1916

1916-00-00 / 5187

32298/1916 R H. szám Értesitő a rokkant katonák részére a m. kir. Rokkantügyi Hivatalnál felajánlott munkaalkalmakról. M U N K A A L K A L száma száma megnevezése Buda­Vidé­Össze­megnevezése Buda­Vidé­össze­pesten ken sen pesten ken sen I. Ipar és kereske­LITOGRAPHUS __ 1 i d elem. MÁZOLÓ i 2 3 ÁCS ___ 2 2 M ÁZSÁLÓ­1 1 ABLAKTISZTÍTÓ 1­1 MECHANIKUS­2 2 ARANYMŰVES 2 2 MÉRLEGMESTER '­1 ASZTALOS 59 26 85 MÉRLEGKÉSZITÖ 4 _ 4 B ÁDOGOS 11 10 21 MOLNÁR 1 59 60 BETŰSZEDŐ (nyomdász) 2 20 22 MOTORKEZELÖ — 9 9 BOGNÁR 5 27 32 MUNKÁS (svári) bár­mennyi 217 bár­mennyi BORBÉLY (fodrász) 10 12 22 MUNKÁS (esvéb) 29 61 90 BORKEZELÖ 1 1 2 MŰSZERÉSZ 16 16 CIMFESTÖ 2 — 2 MŰVEZETŐ (svári) 3 8 'I CIPŐFELSŐRÉSZ KÉSZÍTŐ _ 1 i ÓRÁS SEGÉD 2 9 11 CIPÉSZ 22 44 66 ÖNTŐ (vas)­4 4 CSAPOS 1 — i PAPLANOS 2­2 CSERÉPFEDŐ — 1 i PINTÉR 2 3 5 CSISZOLÓ 2 3 5 PÉNZBESZEDÖ 1 2 3 CSOMAGOLÓ 3 3 6 PÉNZTÁROS 1 2 3 CUKRÁSZ 2 2 4 PINCEMESTER­2 2 CUKORFÖZÖ — 2 2 PORTÁS (gyári) 9 12 21 díszítő 4 — * RAKTÁRNOK n 15 26 ESZTERGÁLYOS (vas) 23 49 72 RÉZMŰVES — 1 1 ESZTERGÁLYOS (fa) 1 13 14 SZABÓ 47 .6 63 FARAGÓ 3 2 5 SZABÁSZ — I 1 FELÜGYELŐ (svári) 3 29 31 SEGÉD (kereskedő) 4 19 23 FÉMÖNTÖ 1­1 SZESZFŐZŐ­4 4 FÉNYEZŐ 1 1 SZESZGYÁRVEZETÖ­1 1 FÉNYKÉPÉSZ 7 7 SZERELŐ i 7 8 FESTŐ — 6 6 SZÍJGYÁRTÓ 4 « 15 FÉSŰS — 4 4 SOFFÖR 2 2 FORRASZTÓ (heggesztö) 9 2 11 SZOLGA (irodai) 17 24 41 FŐZŐ MESTER (szesz) 1 — 1 SZÖVŐ — ' 10 10 FÚRÓ 1 _ i SZOBRÁSZ i — 1 FŰTŐ u 36 47 szűcs 13 12 25 GÉPÁPOLÓ 2 14 16 TE.FCSARNOKKEZELÖ 4 í 5 GÉPÉSZ 12 48 60 TELEFONKEZELŐ 2 i 3 GÉPKENÖ — 1 1 TÍMÁR­5 5 GÉPKEZELŐ 6 15 21 TITKÁR 1 — 1 GÉPMESTER (nyomdai) 2 4 6 UTAZÓ 6 — 6 GÉPMESTER (esvéb) — 2 2 ÜGYNÖK 12 5 17 HARISNYAKÖTŐ — i 1 ÜVEGES 2 1 3 hírlapárusító 4 2 6 ÜZEMVEZETŐ — 3 3 hímző — 3 3 ÜZLETVEZETŐ i 14 15 ÍRNOK (gyári) 24 18 42 VAJMESTER 1 1 2 ÍRNOK (egyéb) 27 44 71 VÉSNÖK 6 2 8 fűrész mester — 1 1 VEGYÉSZ — 1 I KÁDÁR 1 18 19 VILLANYSZERELŐ 2 7 9 KÁLYHÁS­i 1 VONALOZÓ — 3 3 KALAPOS 1 1 II. Mezőgazdaság KÁRPITOS 3 “ 3 KEFEKÖTŐ 1 17 18 BÉRES 4 29 33 KERÉKGYÁRTÓ — 3 3 CSELÉD (gazdasági) 3 9 12 KÉMÉNYSEPRŐ — 3 3 CSIKÓS­3 3 KOCSIS (gyári) 18 15 33 CSŐSZ (mezőőr) 17 40 57 KOCSIS (esvéb) 28 43 71 ELLENÖr (gazdasági)-• 2 2 KORMÁNYOS (ható) 1 ~ 1 ERDÉSZ — 2 2 KOSÁRFONÓ 1 34 35 ERDÖÖR­19 19 KOVÁCS 57 20 77 FELÜGYELŐ (gazdasági) 5 73 78 KŐFARAGÓ 1 3 4 GAZDA i 53 54 KÖNYVKÖTŐ 1 4 5 GAZDATISZT­14 14 KÖNYVELŐ 9 n 20 GULYÁS 4 9 13 KÖMIVES — 3 3 ÍRNOK (gazdasági)­16 16 KÖSZÖRŰS 1 5 6 ISPÁN 18 18 KÖTÉLFONÓ — 1 1 ISTÁLLÓ MESTER 3 1 4 KÖTSZERÉSZ 1 — 1 JUHÁSZ i 3 4 LAKATOS bár­mennyi 141 bár­mennyi KANASZ (kondás) 4 8 12 M K megnevezése száma Buda­pesten Vidé­ken Össze sen KERÜLŐ 5 10 15 KERTÉSZ 22 83 105 KOCSIS (gazdasági) 25 61 86 KULCSÁR — 7 7 LÓÁPOLO 5 6 a LOVÁSZ MESTER 1 1 MAGTÁROS 10 22 32 MAJOROS 4 2 6 MÉHÉSZ — 6 6 MUNKÁS (gazdasági) 8 44 52 PÁSZTOR 5 5 10 SZÁMADÓ (gazdasági) — 1 1 SZÁMTARTÓ — 1 1 TAKARMÁNYOZÓ 2 — 2 TEHENÉSZ — 22 22 UDVAROS — 21 21 VADŐR — 7 7 VINCELLÉR 8 31 39 III. Állami közhiva­tali és egyéb alkal­mazás. DIJNOK 2 6 8 ELLENŐR — 6 6 FELÜGYELŐ 14 18 32 FÜRDŐ KEZELŐ — 1 1 GYEPMESTER — 1 1 HIVATALNOK 4 9 13 HAJDÚ — 3 3 HARANGOZÓ — 2 2 HÁZFELÜGYELŐ 11 9 20 INAS 5 8 13 JEGYSZEDŐ i 1 2 JEGYZŐ (segéd) — 31 31 ÍRNOK (jegyzői irodában) — 90 90 KABINOS 1 — 1 KALAUZ i 1 2 KANTINOS 1 — 1 KAPUS 3 8 11 KÉZBESÍTŐ (hivatali) 2 1 3 KIHORDÓ (küldönc) 2 4 6 KISBIRÓ 2 2 LABORÁNS — 2 2 LÁMPAKEZELÖ 1 1 2 LEVÉLHORDÓ — 3 3 LIFTKEZELŐ 2 — 2 ŐR (éjjeli) 11 59 70 ŐR (egyéb) 8 22 30 PORTÁS 8 7 15 POSTÁS i 6 7 POSTAMESTER 1 — 1 RAJZOLÓ 5 2 7 RAGASZTÓ 1 — 1 RENDŐR — 8 8 RENDÖRBIZTOS — 2 2 RENDÖRELLENÖR — 1 1 RENDŐRFELÜGYELŐ — 1 1 SZOLGA (hivatali) 12 12 24 SZOLGA (egyéb) 53 33 86 SÜRGÖNYHORDÓ — 1 1 MOZDONYVEZETŐ — 4 4 VÉGREHAJTÓ — 7 7 ZONGORISTA 1 1 A rokkant katonákat gondozó szervezetről 1915 évi szeptember hó 4#én 3301 sz. a. kibocsátott miniszterelnöki rendelet 3. §«a értelmében a m. kir. Rokkantügyi Hivatal hatáskörébe tartozik a rokkant katonák munkás jának közvetítése is. A rokkant katonák munkakeresés céljából a m. kir. Rokkantügyi Hiva­tal intézeteinél (Budapest: IX, Timót-utcai utókezelő Intézet, Dunabalparti Rokkant Iskola (V. Vácisut 57), Császárfürdői utókezelő Intézet (II. Gyorskocsisutca 23); Pozsony, Kassa, Kolozsvár, Sátoraljaújhely, Beszter­cebánya, Rózsahegy, Debrecen, Kolocsa és Szeged) bármely napon d. e. 9—12 óráig személyesen vagy Írásban jelentkezhetnek. írásbeli jelentkezés esetén a következő adatokat kell bejelenteni: 1. A rokkant kas tona neve, születési helye és éve. 2. Csapatteste és rangfokozata. 3. Családi állapottá, gyermekeinek száma és ezek közül hány kereső képes? 4. Állandó lakhelye és jelenlegi tartózkodási helye. 5. Katonai szolgálatból mikor lett végleg elbocsátva? 6. Rokkantságának miben léte és foka? 7. Mi volt a polgári foglalkozása és tudjase azt továbbra is folytatni? 8. Mint rokkant, valamely foglalkozásra nyertse kiképzést és mire ? 9. Milyen munkára vállals kozik, illetve milyen állást óhajt elnyerni? 10. Mik a fizetési igényei? 11. Milyen az iskolai előképzettsége? 12. Mennyi a rokkantsági járuléka és sebesülesi pótdija és részesüké ezeken kívül még bármily címen életjáras dékban? 13. Mi az anyanyelve és milyen más nyelvet beszél.? 14. Katonai szolgálatból történt elbocsátása óta voltse már valahol alkalmazva, ha igen, hol, kinél, milyen minőségben, mennyi ideig és mily fizetés mellett? Ha rokkant katona oly munkát keres, melyre a fenti kimutatásban munkaalkalom nem találs

Next

/
Thumbnails
Contents