Magyar Székesfőváros, 1903 (6. évfolyam, 1-45. szám)

1903-01-06 / 1. szám

VI. évfolyam. Budapest, 1903. január 6. 1. szám. S' Magyar Székesfőváros KOZIGAZGATASI HETILAP 000-♦♦0­♦»» 000 .~t—ttt oes »Vo eVe »V» oY» »V» »Vo »V« —»V» »Vo »V» »V» »V» ooV—»V» »V»—■»»» »o DR' Bartha Sändor MEGJELEM MINDEN KEDDEN, e«««­TA R TA L-© M : 1. Pro domo. 2. Rákosi Jenő. 3. Szocziális reformok. 4. Az eskütéri hid vasútja. 5. Kerületi népkönyvtárak. 6. Ostrom a tanács ellen. 7. A kerékkötő. 8. Az elidegenitési és terhelési tilalom. 9. Hírek a városházáról. 10. Statisztika. 11. Hirdetmények. r ^ : ELŐFIZETÉSI ÁRA:: rr ; Egész évre .....................12 korona. ^ Fél évre..............................6 korona. Sz erkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. kér., Reáltanoda-utcza 5. szám.->»» TELEFON 645. «<C<­Előfizetőinknek a városi hatóságoknál levő ügyeiben díjtalanul jár el a szerkesztőség. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOS:

Next

/
Thumbnails
Contents