Magyar Székesfőváros, 1901 (4. évfolyam, 1-47. szám)

1901-01-07 / 1. szám

IV évfolyam ?r Budapest, 1901. január 7-én \ 1. szám KÖZIGAZGATÁSI HETILAP W W W W W M/W W vl/W SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDONOSi DR Bartha Sándor MEGJELFW MINDEN HÉTFŐN TARTALOM: Segédfogalmazói állások. Közérdekű bírói döntés fővárosi perben. Uj év a városházán. Kelenföld rendezése. A testi fogyatkozásban szenvedők iskolája. A kőbányai vámvonal újabb rendezése. Az Erzsébet királyné ut villamos vasútja. A főváros uj utczái. Statisztika. Irodalom és művészet. Olvasóinkhoz. Hírek a városházáról. Közgazdaság. Szerkesztői üzenetek. ELŐFIZETÉSI ARA: Egész évre ..........................12 kor. íjí Fél évre • 6 kor Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., Reáltanoda-utcza 5. szám, TELEFON 645 Előfizetőinknek a városi hatóságoknál levő ügyeiben díjtalanul jár el a szerkesztőség.

Next

/
Thumbnails
Contents