Magyar Székesfőváros, 1900 (3. évfolyam, 1-50. szám)

1900-01-01 / 1. szám

KÖZIGAZGATÁSI HETILAP SZERKESZTŐ ES LAPTULAJDONOS; DR Bartha Sándor vl fJfJ ^ / ■ äA» ■ .. ­MEG JELEN MINDEN HÉTFŐN ~~.T . . TARTALOM: Olvasóinkhoz. Takarékosság és vízhiány. Szeged városa tanácsa. A lakhatási engedélyek kiadásának megszorítása. A magyar ipar és a főváros. Tradicziók. A főváros kölcsönügye. A mérnöki hivatal megrendszabályozása. A gránit. Közjótékonysági politika. A számonkérőszék ülése. Szinház. Ajánló levél. Hírek a városházáról. Mozgó fényképek. Közgazdaság. Hirdetések. Egész évre ELŐFIZETÉSI ÁRA; ^ 6 frt Fél évre ........ 3 frt Szerkesztőség és kiadóhivatal; BUDAPEST. IV., Reáltanoda-utcza 5. szám. TELEFON 54- 4 5. ♦» *» Előfizetőinknek a városi hatóságoknál levő ügyeiben díjtalanul jár el a szerkesztőség* äh Lik . ■ , z i

Next

/
Thumbnails
Contents