A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 1962

Dr. Tóth Endréné - Dr. Rapcsányi László: Egy 1664-es kalendáriumunkban található egyidejű bejegyzések Zrinyi Miklós hadjáratáról

1. d. péntek Égetük az Hidat25 ezeken az napokon igtek fel a Duna fele Barania26 2. e. szombat Ez nap is egetük.........Sás Várat27 megh. . . (Gyért. S. B. Asz) 3. F 4. vasárnap Fel egetven az hidat jöttünk vissza Pech fele Draskovich : „A hidak előtt Torda nevű kastély volt, ahol a török császár vámosa lakott”. (Naptár szerint 31-én vívták meg)...” Ott a hidaknál harmadfélnap (február 1 — 2—3) mulattunk . . .onnét 4. Februarii (naptár szerint febr. 3.) vissza Pécs felé tértünk. .. ”28. Berkeszi : . .Azon nap (jan. 31) az híd előtt levő Dárdát megvevénk. . . másnap (febr. 1.) egy szívvel-lélekkel az híd égetéséhez kezdénk... ”. Mint írja „két nap két éjjel” (febr. 1—2) égették a hidat. „Hatodnapra Isten bennünket Pécsre visszahozott. .A kalendárium és a többi forrás egyező adatai szerint február 5-én érkeztek Pécs alá. Megérkezésük előtti hatodnap: január 31. Berkeszi adatai tehát egyeznek a naptári dátumokkal.29 Vitnyédi : Az eszéki hidat „. . . két nap alatt mind megégettük. . az ott levő kastélyt, Dárda vár nevűt elégettük, Baranya és Sásvárat aképen elégettük. . . visszatértünk Siklós vára mellett... ”30 Esterházy : A Mars Hungaricus szerint „január 31-én pillantották meg azon váracskát (Dárda­naptárban: Torda), melyet a híres eszéki híd védelmére építettek.” Gyors rohammal el is foglalták. Február elsején kezdték a híd égetését és két nap alatt végeztek vele. „A kegyes istenség . . . nagy mennyiségű nádat adott rendelkezésünkre. . . Két teljes napon és két teljes éjen át folyton szítottuk a tüzet, és végre sikerült a hidat elhamvasztanunk. Irtózatos látvány volt, főkép éjjel, ezen sok ezer láb hosszú alkotmány égése” —írja Mars Hungaricusában31. A híd elpusztulása utáni napon Baranya, Sás és más várak felégeté­sével, Siklós mellett indultak vissza Pécsre. Denkmal : Az eddigi adatoknak megfelelően számol be a hídégetésről. A csapatok oda és vissza­vonulása során felégetett falvak és helységek számát — erős túlzással — 500-ra teszi, és megállapítja, hogy az elpusztított terület „hosszú ideig nem szolgál majd semmivel az ellenségnek.”32 Kalendáriumi krónikásunk személyesen vett részt az eszéki portyán. Szűkszavú, regisztráló adatai mindenben egyeznek a nevezetes vállalkozás többi feljegyzőjével. Februarius XXVIIII. Boyt elő hava. 4. Februarius. 4. g. hétfő Jöttünk Szyklos mellől 5. s. kedd Érkeztünk Peczhez 7. c. csütörtök Induljunk Peczrül vissza 9. e. szombat Jöttünk el Szygeth Vara mellől 12. a. kedd Érkeztünk Segesd ala, mellet hamar megh attak 13. b. szerda Indultunk el onnat 162

Next

/
Thumbnails
Contents