A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1930

1930 / 1-4. szám

A FŐVÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE Jelentés az 1930. évről .. .. .. 1 A Központi Könyvtár új szerze> ményei 1930 .. .. .. .. .. .. 27 Általános munkák .. ............ 27 B ölcselet ................. 32 V allás. Egyház .. ...................... 42 T ársadalomtudomány .. .. .. 51 Statisztika................. 58 Államtudomány .. ., .. .. .. 60 Társadalmi kérdés ................. 71 J ogtudomány................................. 83 Közigazgatás ........................... 99 J ótékonyság. Szegényügy .. 105 Közoktatás .. .. ...................... 108 K özgazdaság .......................... 110 G azdaságpolitika...................... 116 ő stermelés ............ .. ,. .. .. 120 I parpolitika ......................... .. 122 K özlekedés .. .. .. .. .. .. .. 124 Kereskedelem ................. .. .. 125 P énz- és hitelügy .. .. .. .. 126 Biztosításügy .. .. .. .. .. .. 129 Pénzügy............ .. .. .. .. .. ., 130 N éprajz .. ................ .. .. .. .. 134 N yelvészet .. .. .. .. .................135 T ermészettudomány .. .. .. .. 136 Alkalmazott tudományok .. .. 140 Művészet ............... .. .. .. .. 145 I rodalom ................................ .. 152 T örténelem .. .. .. .. .. .. .. 156 Földrajz .. .. .. .. ................. .. 163 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 165 A Budapesti gyűjtemény új szerzeményei .. .. ............... 171 K urrens folyóiratjegyzék .. .. 187 Névmutató ......................... .. .. 195 1 930 ÚJ FOLYAM 10. KÖTET 1-4. SZ. TARTALOM:

Next

/
Thumbnails
Contents