A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1928

1928 / 1-4. szám

FŐVÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE 1928 ÚJ FOLYAM 8.KÖTET 1-4. SZ. E szám ára 2 P TARTALOM: Jelentés az 1928. évről ............... 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1928 .............................. 27 Á ltalános munkák .................. 27 B ölcselet .................................... 34 V allás. Egyház ....................... 44 Társadalomtudomány .......... 52 S tatisztika.................................... 61 Államtudomány ...................... 62 T ársadalmi kérdés .. ., .. .. 77 Jogtudomány.............................. 88 K özigazgatás .............................106 J ótékonyság. Szegényügy.. .. 115 Közoktatás ..................................117 Közgazdaság...............................120 Gazdaságpolitika .....................127 Őstermelés ...............«..............130 I parpolitika .................................132 K özlekedés ..................................134 Kereskedelem .............................136 P énz- és hitelügy ....................137 B iztosításügy .............................140 P énzügy.........................................142 N éprajz...........................................147 Nyelvészet.............................. .. 149 T ermészettudomány.................151 Alkalmazott tudományok.. .. 157 Művészet.....................................166 I rodalom .......................... .. .. 177 T örténelem..................................182 Földrajz..........................................188 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 192 A Budapesti gyűjtemény új szer­zeményei .. .................................199 K urrens folyóiratjegyzék..........212 N évmutató.. .....................................220 B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1928 NEUE FOLGE. 1928 VOL. 8. No 1-4. 8. BAND Nr. 1—4. NEW SERIES

Next

/
Thumbnails
Contents