A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1927

1927 / 1-4. szám

FŐVÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE Í927 ÚJ FOLYAM 7.KÖTET 1-4. SZ. E szám ára 2 P TARTALOM: Jelentés az 1927. évről .............. 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1927 ................................ 23 Á ltalános munkák .................. 23 B ölcselet ...................................... 31 Vallás. Egyház ......................... 38 Társadalomtudomány ............ 44 S tatisztika.................................... 50 Államtudomány ........................ 51 T ársadalmi kérdés .............. 53 J ogtudomány................................. 68 Közigazgatás ............................. 79 J ótékonyság. Szegényügy.. .. 85 Közoktatás .................................. 87 Közgazdaság............................... 89 Gazdaságpolitika .................... 95 Ő stermelés ................................. 98 I parpolitika ................................. 99 K özlekedés ..................................100 Kereskedelem...................... .. 101 P énz- és hitelügy ....................103 B iztosításügy .............................105 P énzügy.........................................108 Néprajz...........................................111 Nyelvészet......................................112 Természettudomány.................113 Alkalmazott tudományok.. .. 120 Művészet ......................................128 Irodalom .....................................144 T örténelem..................................150 Földrajz..........................................156 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 159 A Budapesti gyűjtemény új szer­zeményei ......................................167 K urrens folyóiratjegyzék............177 B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1927 NEUE FOLGE. 1927 VOL. 7. No 1-4. 7. BAND Nr. 1—4. NEW SERIES

Next

/
Thumbnails
Contents