A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1926

1926 / 1-4. szám

/ $ m* I . A FŐVÁROSI NYILVÁNOS ‘’"-'KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE »26 ÚJ FOLYAM 6.KÔTET 1-4.SZ. E szám ára 2 P TARTALOM: Dr. Kremmer Dezső .................. 1 Jelentés az 1926. évről ............... 3 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1926 .............................. 23 Általános munkák.................. 23 B ölcselet ..................................... 31 V allás. Egyház ....................... 39 T ársadalomtudomány ............ 46 S tatisztika..................................... 51 Államtudomány ........................ 53 T ársadalmi kérdés ................ 62 J ogtudomány................................ 70 K özigazgatás ............................. 79 Jótékonyság. Szegényügy.. .. 84 Közoktatás ................................. 86 K özgazdaság............................ 88 G azdaságpolitika ..........» .. 93 Ő stermelés ................................ 95 Iparpolitika ............................... 96 K özlekedés ............................... 97 K ereskedelem........................... 98 P énz- és hitelügy ....................100 B iztosításügy .............................102 P énzügy.........................................103 Néprajz..........................................108 N yelvészet.....................................110 T ermészettudomány.................112 Alkalmazott tudományok.. .. 116 Művészet .....................................122 I rodalom .....................................138 T örténelem..................................145 Földrajz........................................152 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 155 A Budapesti gyűjtemény új szer­zeménye) ......................................166 Kurrens folyóiratjegyzék..........179 B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1926 NEUE FOLGE. 1926 VOL. 6. No 1-4. 6. BAND Nr. 1—4. NEW SERIES

Next

/
Thumbnails
Contents