A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1924

1924 / 1-4. szám

FŐVÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE «924 ÜJ FOLYAM 4.KÔTET I-4.SZ. E szám ára 24.000 K TARTALOM: Jelentés az 1924. évről .......... . 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1924 .............................. 23 Általános munkák .................. 23 Bölcselet ................................... 25 V allás. Egyház ...................... 27 T ársadalomtudomány .......... 28 S tatisztika................................... 30 Á llamtudomány ...................... 30 T ársadalmi kérdés .............. 32 J ogtudomány.............................. 35 K özigazgatás .......................... 38 J ótékonyság. Szegényügy .. .. 38 Közoktatás ............................... 39 K özgazdaság .......................... 39 G azdaságpolitika .................. 41 Ő stermelés .................. 41 Iparpolitika .............................. 42 K özlekedés ............................... 42 K ereskedelem........................... Pénz- és hitelügy .................. B iztosításügy ........................... Pénzügy...................................... N éprajz......................................... Nyelvészet................................... T ermészettudomány.............. A lkalmazott tudományok.. .. Művészet ................................... I rodalom ................................... T örténelem ............................... F öldrajz........................................ É letrajzok. Emlékiratok .. .. A Budapesti gyűjtemény új szer­zeményei .................................... Kurrens folyóiratjegyzék.......... A Főv. Nyilv. Könyvtár fiók- könyvtárai ............................... 4 2 43 44 44 45 45 45 47 48 50 51 52 53 55 61 67 BULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1924 NEUE FOLGE. 1924 VOL. 4. No 1-4. 4. BAND Nr. 1—4. NEW SERIES

Next

/
Thumbnails
Contents