A Fővárosi Nyilvános Könyvtár értesítője 1923

1923 / 1-4. szám

FŐVÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE 1923 ÚJ FOLYAM 3. KÖTET 1-4.SZ. TARTALOM: E szám ára 24.000 K Jelentés az 1923. évről .............. 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1923 ............................. 23 Általános munkák ................. 23 B ölcselet .................................. 24 V allás. Egyház ...................... 26 Társadalomtudomány .......... 27 Statisztika............................. 28 Á llamtudomány ..................... 29 T ársadalmi kérdés .............. 31 Jogtudomány......................... 34 K özigazgatás .......................... 36 J ótékonyság. Szegényügy.. . 37 Közoktatás .................... .. .. 38 . Közgazdaság....................... 38 L Gazdaságpolitika ............... 39 M ezőgazdaság.................. .. .. 40 I parpolitika .............................. 40 Közlekedés .............................. 40 K ereskedelem .......................... 40 P énz- és hitelügy ................. 41 B iztosításügy ........... 41 P énzügy..................................... 42 Néprajz....................................... 42 Nyelvészet.................................. 43 T ermészettudomány.............. 43 A lkalmazott tudományok.. .. 44 Művészet .................................. 45 I rodalom .................................. 46 Történelem.............................. 46 F öldrajz...................................... 47 É letrajzok. Emlékiratok .... 48 A Budapesti gyűjtemény új szer­zeményei .................................. 51 K urrens folyóiratjegyzék.......... 55 BULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1923 NEUE FOLGE. 1923 VOL. 3. No 1-4. 3. BAND Nr. 1—4. NEW SERIES

Next

/
Thumbnails
Contents