A Budapesti Városi Könyvtár értesítője 1917

1917 / 1-3. szám

A BUDAPESTI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE 1917 XI. ÉVFOLYAM 1-3. SZÁM E szám ára 60 fillér TARTALOM: A Városi Nyilvános Könyvtár 10. évi jelentése, az 1916. évről ............................................ 1 A Központi Könyvtár új szerze­ményei 1917 jan.—júa............. 63 Á ltalános munkák .................. 63 B ölcselet .................................... 64 Vallás. Egyház ....................... 65 T ársadalomtudomány .......... 67 S tatisztika. Népesedés.......... 68 Á llamtudomány ....................... 63 Társadalmi kérdés .............. 70 J ogtudomány............................... 71 Közigazgatás ........................... 74 K özoktatás .................. 75 K özgazdaság ............................ 76 B ányászat................................... 77 M ezőgazdaság ........................ 77 Iparpolitika ............................... 77 K özlekedés ................................ 78 Kereskedelem ..............V........... 78 P énz. Hitelügy........................... 7) B iztosításügy ........................... 79 P énzügy....................................... 79 Néprajz........................................ 80 Nyelvészet ............................... 80 T ermészettudomány............... 80 K özegészségügy........................ 80 Művészet .................................... 81 I rodalom .................................... 82 Történelem................................ 82 Földrajz........................................ 83 É letrajzok. Emlékiratok .. .. 83 Hírek és közlések ....................... 84 N év- és címmutató a szerze­mények jegyzékéhez .......... 85 B ULLETIN DER STADTBIBLIOTHEK VON BUDAPEST BULLETIN OF THE BUDAPEST PUBLIC LIBRARY 1917 II.JAHRG. Nr 1-3 1917 IIth YEAR No 1-3 LEZÁRATOTT I9J7 JÚLIUS 25-ÉN

Next

/
Thumbnails
Contents