A Fővárosi Könyvtár értesítője 1912

1912 / 1. szám

A FŐVÁROSI KÖNYVTÁR ÉRTESÍTŐJE 1912 VL ÉVFOLYAM í. SZ. TARTALOM: Betűrendes tárgymutató .............. 1 Évi jelentés 1911.............................. 5 Új szerzemények 1912. jan.—ápr. 19 Általános munkák ............... 19 K Snyvészet. Könyvtárügy .. .. 19 Bölcselet .. .............................. 25 V allás. Egyház ...................... 27 Társadalomtudomány ......... 28 S tatisztika. Népességtan .. .. 33 Államtudomány .. ................ 34 T ársadalmi kérdés .............. 42 Jogtudomány............................. 57 KOzigazgatás ............ 63 T ársadalmi tevékenység .. .. 65 Nevelés. Közoktatás............. 67 N éprajz..................................... 68 K özgazdaság ........................... 69 Mezőgazdaság ...................... 73 I par. Bányászat ..................... 75 K özlekedés .............................. 77 Kereskedelem. Vámügy .... 79 ♦ Pénz. Hitelügy...................... 80 Biztosítás ................... 81 P énzügy................... 81 T ermészettudomány .............. 83 Közegészségügy.................. 84 T echnika .. .».. ...................... 87 K ereskedelmi ismeretek .. .. 87 Művészet. Városépítés ...... 88 Nyelvészet. Irodalom ........ 91 T örténelem. Földrajz ........ 91 Új kurrens folyóiratok.............. 93 A dományozók jegyzéke............. 95 H írek és közlések .......................... 97 B etűrendes név- és dmmutató .. 101 1912. 6e ANNÉE No í. BULLETIN DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BUDAPEST

Next

/
Thumbnails
Contents